Aktuellt

Vad Lintek kommer driva HT20

LinTek har beslutat att driva några punkter under ämnet studentpåverkan och här kommer de punkter som kommer drivas under höstterminen 2020

 • Alumniverksamheten på LiU
  Näringslivsansvarig jobbar med att få ihop ett avtal med LiU för att förenkla för alla sektioner att nå ut till sina alumner. Det behövs i dagsläget skrivas ny avtal varje år, vilket gör det onödigt komplicerat för sektionerna att få de kontaktuppgifter dem behöver.

 

 • Digitala tentor
  Utbildningsansvariga arbetar med ett förslag om att öppna upp platser som blivit avanmälda och således låta studenterna efteranmäla sig till digitala tentor. Detta har ännu inte gått igenom men kåren fortsätter arbeta för att förbättra riktlinjerna för att gynna studenterna mer.

 

 • Digitala examensbevis – UA
  Utbildningsansvariga arbetar även med övergången till digitala examensbevis där bland annat vattenstämpel och signatur försvunnit i den nya layouten. För doktorander är detta ett stort problem då många universitet utomlands kan ha tex vattenstämpel som krav vilket gör att LiUs bevis inte är giltiga där.

 

 • Hybridläget och Covid-19
  LinTeks kårledning representerar just nu välmåendet hos studenterna samt kvaliteten och säkerheten i utbildningarna gentemot universitetets beslut. Vårterminen har lärt oss att förändringar kan ske fort under en pandemi vilket gör det svårt att säga exakt vad det innebär, men exempelvis möjligheten att få vara närvarande på campus vissa dagar även för äldre årskurser, välfungerande tentamenstillfällen oavsett om de är digitala eller fysiska, ett välfungerande men smittsäkrat studentliv samt en god näringslivskontakt för teknologerna under rådande omständigheter