Platser

I vilka grupper är du som student representerad?

LinTek ansvarar för över 200 platser i olika grupper på universitetet! Att lista alla skulle ta en evighet men nedan kan du läsa lite mer om ett urval!

Nedan listas och beskrivs platser under rubrikerna

  • Institutioner
  • Programnämnder
  • Universitet och fakultet
  • Övriga grupper

Institutioner

På LiU bedriver institutionerna utbildnings- och forskningsarbete. LiU skiljer sig från de flesta andra universitet och högskolor genom att ha storinstitutioner där många ämnen är samlade för att underlätta kontakter över gränserna.
I dag finns det 14 storinstitutioner vid Linköpings universitet varav 7 tillhör den tekniska fakulteten. På dessa sju institutioner har LinTek platser i såväl styrelser som studentsamverkansgrupper.

  • I en institutionsstyrelse är man som representant bland annat med och beslutar om institutionens budget samt anställningar vid densamma. Det är även möjligt att driva frågor för att få institutionen att se till studenternas behov.
  • I samverkansgrupperna(SSG)/grundutbildningsråden(GU) ska information, diskussion och dialog ske kring frågor avseende utveckling och förändring av verksamheten samt förändringar av arbets- eller anställningsvillkor för anställda, arbetsmiljö och lika villkor för medarbetare. När det gäller studenters medverkan berör det frågor som arbetsmiljö, lika villkor och miljö. Arbetet i samverkansgrupperna präglas av en helhetssyn där personalpolitik, arbetsmiljö, lika villkor och miljö ska integreras i verksamhetsfrågorna. Antalet möten ligger mellan ca 2-6 per termin.
Institutionen för datavetenskap (IDA) styrelse + ssg
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) styrelse + gu
Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) styrelse + ssg + lika villkorsgrupp
Institutionen för medicinsk teknik (IMT) styrelse + ssg
Institutionen för systemteknik (ISY) styrelse + ssg
Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) styrelse + gu
Matematiska institutionen (MAI) styrelse + ssg

 

Programnämnder

På LiU är det programnämnderna som bestämmer om alla utbildningsprogram på grundnivå. Här sitter åtminstone så många studeranderepresentanter som det finns program inom nämnden.

Platserna är delegerade till sektionerna att tillsätta. Det är vanligt att utvärderare på sektionerna har företräde till platserna och placeras automatiskt. Om du vill representera i nämnderna behöver du alltså söka dig till sektionen och inte LinTek. I varje nämnd sitter också en representant från LinTeks heltidare.

Programnämnden för Data- och Medieteknik (DM-nämnden)
Programnämnden för Industriell ekonomi och Logistik (IL-nämnden)
Programnämnden för Elektroteknik, Fysik och Matematik (EF-nämnden)
Programnämnden för Maskinteknik och Design (MD-nämnden)
Programnämnden för Kemi, Biologi och Bioteknik (KB-nämnden)

Grupper på universitets- och fakultetsnivå

Det här är grupper som kräver lite mer. Här sitter delar av kårledningen och studenter/doktorander som har tidigare erfarenheter av att representera studenterna.

Universitetsstyrelsen
LiTH-styrelsen
LiUs forskningsråd
Forum för forskning och forskarutbildning
Forskarutbildningsnämnden
Studentråd
Anställningsnämnden
Ledningsgruppen för utbildning (LGU)

Övriga grupper

På Universitetet finns en mängd grupper utöver de som har nämnts ovan. Grupperna startas upp och läggs ner om vartannat och varar i allt från 6 månader till 10 år! Om du vill veta mer om vilka grupper som finns just nu kan du kolla upp lediga platser sidan, klicka här!