Hem /

TILLGÄNGLIGA POSTER

Vi söker alltid engagerade studenter för att driva Lintek framåt. Inom LinTek finns det flertalet poster där man kan engagera sig ideellt både som heltidsarvoderad och vid sidan av studierna. 

Just nu kan du kandidera till Kårfullmäktige och bli en del av det högsta beslutande organet inom LinTek.

Vill du veta mer om Kårfullmäktige? Klicka här

Sök/nominera via denna länk