Hem /

TILLGÄNGLIGA POSTER

Vi söker just nu engagerade studenter till poster inom LinTek. Inom LinTek finns det flertalet poster där man kan engagera sig ideellt både som heltidsarvoderad och vid sidan av studierna. 

Posterna vi söker just nu är:

  • Valberedningen

Ansök eller nominera via det här formuläret.

Valberedningen

Vad gör valberedningen?
Valberedningen har i uppdrag av kårfullmäktige, LinTeks högst beslutande organ, att hitta lämpliga kandidater till kårledningen och kårstyrelsen.

Vad får du som engagerar dig i valberedningen?
Du får unik insikt i hur en rekryteringsprocess fungerar, som gynnar dig vid kommande jobbansökningar, och får samtidigt vara del av en härlig grupp. Förutom gemenskap och erfarenhet får du också kick-off med din grupp, profilkläder samt gå på Kåraktivas!

Hur länge pågår ett engagemang inom LinTeks valberedning?
Det är upp till dig, antingen är du med under vårterminen 2020, eller både vårterminen 2020 samt hösten 2021. Du väljer – men vi hoppas att du trivs bra och vill vara med ett helt år!

Enligt reglemente:
Valberedningen är en funktion inom, och svarar inför, kårfullmäktige. Valberedningen ska bereda val för de poster som kårfullmäktige och kårstyrelsen ska välja. De ska aktivt söka efter kandidater och informera LinTeks medlemmar om valet. Namnförslag och motivering ska inkluderas i handlingarna till valtillfället. Valberedningen skall vara kårfullmäktige och kårstyrelsen behjälplig med information om urvalsprocessen i samband med val av förtroendeuppdrag.