Hem /

TILLGÄNGLIGA POSTER

Vi söker alltid engagerade studenter för att driva Lintek framåt. Inom LinTek finns det flertalet poster där man kan engagera sig ideellt både som heltidsarvoderad eller vid sidan av studierna. 

Just nu har vi inga poster att söka men så snart hösterminen drar igång så gör rekryteringen också det.