Hem /

TILLGÄNGLIGA POSTER

Vi söker alltid engagerade studenter för att driva Lintek framåt. Inom LinTek finns det flertalet poster där man kan engagera sig ideellt både som heltidsarvoderad eller vid sidan av studierna. På den här sidan dyker ansökan och information upp när det finns en grupp inom LinTek som rekryterar.

Sök SOF23!

Är du en del av SOF23?
Inom SOFs organisation kan man just nu söker vi följande poster:

  • General
  • Vice General
  • Kassör
  • Festivalchef
  • Kommunikationschef
  • Säkerhetsansvarig

General

Som General för SOF är man huvudansvarig för LinTeks arbete med att arrangera och utveckla Studentorkesterfestivalen i Linköping udda årtal. Det innebär att Generalen är ytterst ansvarig för arbetet med projektet. Posten är på heltid under vårterminen 2023, men skulle du vilja går det att jobba heltid under hösten 2022 också.

Vice General

Som Vice General kommer du att jobba nära Generalen under hela projektet och vara dennes högra hand. Du kommer tillsammans med Generalen vara ansvarig för att se till att kommittén har det bra och att projektet drivs framåt i rätt riktning. Du kommer få insyn i projektets alla delar och vara ett bollplank för de i organisationen som behöver det.

Kassör

Som Kassör kommer du att jobba nära Generalen och vara hens
högra hand när det kommer till budget och ekonomi. Du kommer att ha koll på SOF:s ekonomi och jobba mot alla delar av organisationen för att se till att SOF mår bra ekonomiskt.

Festivalchef

Som Festivalchef kommer du att arbetsleda den delen av kommittén som jobbar med
Festivalen. Din huvuduppgift blir att leda, motivera och följa upp arbetet som din grupp
genomför, men också att finnas där som bollplank och stöd vid beslut. Du kommer arbeta i ett nära samarbete med Generalen och den övriga ledningsgruppen för att se till att projektet
drivs framåt.

Kommunikationschef

Som Kommunikationschef kommer du att arbetsleda den delen av kommittén som jobbar med SOF:s externa kommunikation. Din huvuduppgift kommer vara att leda, motivera och följa upp arbetet som din grupp ska genomföra, men också att finnas där som bollplank och stöd vid beslut. Du kommer arbeta i ett nära samarbete med Generalen och den övriga ledningsgruppen för att se till att projektet drivs framåt.

Säkerhetsansvarig

Som Säkerhetsansvarig kommer du jobba nära alla delar av organisationen för att se till att
SOF blir ett säkert evenemang. Det innebär att granska övriga organisationens arbete och se till att vi som organisation följer de lagar och regler som finns för stora evenemang. Det
innebär också att sköta all kontakt under hela processen med vakter, sjukvårdare och andra
myndigheter. Du kommer att jobba i ett nära samarbete med General och den övriga
ledningsgruppen för att se till att projektet drivs framåt.

Ansök eller nominera här: Till formulär

Engagera dig i LinTek!

LinTek söker nu dig som är intresserad av att bli kåraktiv i något av våra utskott! Lär dig nya grejer, träffa nytt folk och driv intressanta projekt.

Just nu söker vi:

  • Minst en person till Valberedningen

Kolla  här för att ansöka/nominera:

Sök Valberedning!

Vill du hjälpa till att hitta perfekta kandidater till LinTeks styrelse, valnämnd, besvärsnämnd och fler? Sök Valberedningen! Valberedningen består av minst fyra personer, två i sittande valberedning kommer sitta kvar så vi söker därför minst två personer som vill sitta i LinTeks valberedning det kommande året. Ansök eller nominera här.

Intresseanmälan

Om en ansökningsperiod inte är öppen för tillfället men du vet att du är intresserad av ett engagemang i LinTek  kan du intresseanmäla dig i förväg här: Intresseanmälan LinTek engagemang
Vi kommer sedan kontakta dig när ansökningsperioden öppnar.

Olika poster söks vid olika tillfällen under året. Om du är intresserad av en specifik post kan du kolla på hjulet när vi söker och läsa mer på länkarna längst ner.