Sektioner

Vad är en sektion?

Alla utbildningsprogram är kopplade till en sektion som du tillhör antingen genom att gå med i sektionen eller kåren. Beroende på om din sektion har gemensamt medlemskap med kåren eller inte kan du bli medlem i båda vid samma tillfälle. För en lista på alla sektioner, se nedan

Din sektion tar hand om dig

En Sektion vid universitetet är en linjeförening som tar hand om medlemmarna. I sektionen samlas de som studerar vid samma utbildningsprogram och vissa sektioner består dessutom av studenter från flera program.

Vad har sektionerna med LinTek att göra?

LinTek samarbetar med de 14 sektionerna som i sin tur är uppdelade efter utbildningsområden eller utbildningssort. LinTek och sektionerna samarbetar bland annat med att nominera studeranderepresentanter, sköta utbildnings och arbetsmiljöbevakning på programnivå och ansvara för mottagningen, även kallat Nolle-P.


Sektioner i Linköping

D – Datateknologsektionen

EAA – Sektionen för asienkunskap

I – Sektionen för industriell ekonomi

M – Maskinteknologsektionen

Ling – Sektionen för högskoleingenjörsutbildningarna

MatNat – Matematisk- naturvetenskapliga sektionen

TBi – Sektionen för teknisk och kemisk biologi

Y – Sektionen för teknisk fysik och elektroteknik

LiUPhD – Doktorandsektionen


Sektioner i Norrköping

Logistiksektionen – Sektionen för logistikprogrammen

N – Sektionen för byggnadsteknik

GDK – Grafisk design och kommunikation

ED – Sektionen för elektronikdesign

MT – Sektionen för medieteknik


Stockholm

Malmstenssektionen


Samarbete med kåren

Dessa utskott utgör grunden till samarbetet mellan sektionerna och LinTek. Här utbyts erfarenheter och tillsammans utvecklar vi alla delar av studentlivet vid LiTH.

 


Internationella rådet

Här träffas de internationellt ansvariga på sektionerna och en av LinTeks Studiesocialt ansvarige.

Sektionsordförandens råd

Här träffas sektionsordförandena och LinTeks presidium, Kårordförande och Vice kårordförande.

Studiesociala rådet

I detta råd ingår personer som i sitt arbete har inflytande över den studiesociala situationen vid LiU. Det studiesociala rådet leds av en av LinTeks Studiesocialt ansvariga.

Arbetsmiljörådet

I arbetsmiljörådet ingår arbetsmiljöombuden på sektionerna. Gruppen leds av en av LinTeks Studiesocialt ansvariga.

Kassörsrådet

Kassörsrådet består av de ekonomiskt ansvariga på sektionerna, samt Vice kårordförande.

Marknadsförings- och informationsrådet

 I rådet ingår de med marknadsförings- och informationsansvar på sektionerna. Rådet leds av LinTeks Marknadsföringsansvarige.

Rådet för mottagningsfrågor

Rådet består av de ansvariga för mottagningen på respektive sektion och leds av Mottagningsansvarig- Linköping eller Norrköping.

Näringslivsrådet

LinTeks Näringslivsansvarige leder näringslivsrådet som består av de arbetsmarknadsansvariga och näringslivsansvariga på sektionerna.

Utbildningsrådet

I utbildningsrådet ingår de studeranderepresentanter som har ett huvudsakligt ansvar för grundutbildningsfrågor. Rådet leds av en av LinTeks Utbildningsansvariga.

Övriga

Vissa råd uppkommer efter behov olika år. Detta är ett bra sätt att möta aktuella frågor. Detta kan röra informationsarbete, alumniverksamhet eller något annat område.