Hem /

Intro till Kåren

Din kår och ditt stöd i studentlivet

Vi är Linköpings teknologers studentkår, LinTek. Kåren är ett studentdrivet organ som alla sektioner samarbetar med och vi jobbar för att studenter ska ha den bästa möjliga upplevelsen på universitetet.

LinTek ser till att studenters åsikter om tentor, arbetsmiljö och mycket annat tas vidare och jobbar också med saker som näringslivsevent, mottagningen och studiehjälp. Kåren finns för att studenter ska ha en gemensam röst när frågor som rör oss behandlas. Du kan också vara med och göra skillnad, antingen genom att bli medlem eller genom att engagera dig i kåren.

 

Kårens plats inom studentlivet

Som enskild student kan det vara svårt att bli hörd och ha möjlighet till att påverka. Därför finns kåren för att ge oss studenter på LiU en gemensam stark röst mot universitetet och andra parter som finns inom studentlivet. Vi jobbar nära med sektionerna för att samla in studenters åsikter om allt från festverksamhet till arbetsmiljö. Vi lyfter sedan dessa åsikter i vår dagliga kontakt med de berörda parterna.

För att kåren ska ha en så stark röst som möjligt är det viktigt att vi har medlemmar. Det finns många aktörer med olika viljor på campusen och ju mer medlemmar kåren har desto större röst och möjlighet att påverka utifrån studenternas vilja får vi.

 

Vad gör kåren?

Vårat mål är att ge alla teknologstudenter en så bra studietid som möjligt och för att uppnå detta är vi engagerade i väldigt många olika saker. Allt arbete som vi driver gör vi genom något av våra tre värdeord: utbildning, gemenskap och framtid.

Utbildning 

LinTek arbetar tätt tillsammans med LiU för att säkerställa att utbildningarna utvecklas och lever upp till studenternas och arbetsmarknadens förväntningar. Vi bedriver ett flertal långsiktiga frågor mot högskolan gällande såväl innehåll som uppbyggnad av program och kurser. Vi finns även med som ett stöd vid enskilda problem som kan uppstå under studietidens gång.

Vi representerar studenterna i olika beslutsprocesser, tillsätter studentrepresentanter och har kontinuerlig kontakt med olika avdelningar på Linköpings tekniska högskola för att kunna utföra ett löpande förbättringsarbete.

– Gemenskap

Studierna är mer än bara plugg, kåren ser till att din studietid får ett samanhang och att tiden vid LiTH blir så bra som möjligt. Detta ur både arbetsmiljösynpunkt men även lika villkor, fester, underhållning och allt runt omkring.

Här kan du se några av evenemangen vi är med och arrangerar:

 • München Hoben

 

 • SOF – Studentorkesterfestivalen

 • Mottagningen

– Framtid

På framtidskontoret jobbar vi aktivt för att ge alla studenters framtid så bra förutsättningar som möjligt. Detta gör vi genom att skapa plattformar där du får möjlighet att komma i kontakt med näringslivet genom en rad olika event under året. Detta innefattar att vi marknadsför teknologerna gentemot näringslivet samt visar upp den bredd av karriärmöjligheter som finns efter studierna. Vi arrangerar också varje år arbetsmarknadsmässan LARM där du har chansen att träffa på och prata med en mängd olika företag.

 • LARM

 •  

   

  Varför ska du bli medlem i kåren?

  Att vara medlem i kåren lönar sig både för dig och för studier och studentliv. Ditt medlemskap gör att kåren får en starkare röst och kan med större slagkraft fortsätta att representera studenterna. LinTek har under åren kunnat göra många många förändringar på universitetet, t.ex. anonyma tentor och Campusbussen som går mellan Norrköping – Linköping. Allt tack vare våra medlemmar och engagerade studenter!

  Som medlem får du också självklart ta del av alla våra medlemsförmåner:

  • Du blir delägare på de 5 kårhusen som vi ägs av kårerna (Kårhus kollektivet, Kårallen, Trappan, Örat, Ryds Herrgård).
  • 20kr rabatterat inträde olika fester som hålls på Kårhusen.
  • 20% rabatter på mat på vanliga kvällar på flera av Kårhusen.
  • Du får 15% rabatt på kontorsmaterial på BokAB
  • Du kan engagera dig i kåren och påverka mer.
  • Du har rätt att tycka till om kårens arbete varje år vid kårvalet.
  • Du får tillgång till student rabatter på flera olika appar så som tex Westudents samt Studentkortet (Stuk).

   


   

  Kontakt

  Du kan alltid vända dig till oss om du stöter på problem under din tid på campus eller har frågor du vill driva!

  Allmänna frågor: lintek@lintek.liu.se

  Utbildningsfrågor: ua@lintek.liu.se

  Studiesociala frågor, bland annat arbetsmiljö och lika villkor: sa@lintek.liu.se