Vår uppgift

LinTek tar tillvara på Linköpings teknologers intressen. Vi är våra medlemmars och teknologernas gemensamma röst mot högskolan, kommunen och andra organisationer som påverkar och vill komma i kontakt med studenter. LinTek samlar även en rad förmåner och aktiviteter för studenterna på LiTH. Läs mer om våra fokusområden – Utbildning, Gemenskap och Framtid. 

 Utbildning – Vi hjälper dig få en bättre utbildning

Vi bedriver inflytande inom de beslutande organen på universitetet utifrån ett studentperspektiv. Vi driver studenternas intresse i att föreläsarna ska vara bra och kunniga, din examination ska vara rättsäker m.m.

Läs mer under fliken Utbildning

 Gemenskap – Upplevelser under din studietid

Detta område handlar om att det t.ex. ska finnas tillräckligt många mikrovågsugnar för att värma lunchmaten eller att du ska slippa bli trakasserad eller illa bemött. Det handlar om att din studietid ska vara fylld med upplevelser och goda minnen. Studenttiden är full av möjligheter och kan bli en mycket social tid. Under året arrangerar LinTek flertalet arrangemang med fokus på studentgemenskapen: Nolle-P, München Hoben, Utediscot, SOF, m.m.

Läs mer under fliken Gemenskap

 Framtid – Ett steg närmare karriären

En del i vårt arbete är att marknadsföra tekonologerna gentemot näringslivet, och den andra naturligtvis att visa teknologerna en bredd av olika karriärmöjligheter. Kåren skapar plattformar för nätverksbyggande där studenter och företag kan komma närmare varandra.  Allt detta genom föreläsningar, besök, casetävlingar, jobbannonser och informella möten. Kronan på verket i detta arbete är LARM – LinTeks arbetsmarkandsdagar där du kan få kontakt med ca 150 företag.

Läs mer under fliken Framtid