Hem /

Doktorandombud

Rina Blomberg

DOKTORANDOMBUD

070-269 45 08
do@lust.liu.se

Besöksadress:
Plan 3, Kårallen
Campus Valla

Rina Blomberg är doktorandombud (DO) för alla doktorander vid alla fakulteter på LiU. Rina representerar även doktorander i LiUs utbildningsnämnd. Hon har tidigare studerat vid LiU på grund-, avancerad-, samt forskarnivå och erhåller doktorsexamen inom området funktionsnedsättning och samhälle.

Rina finns för doktorander som känner behov av att diskutera sin studiesituation, handledning, arbetsmiljö, eller dylikt med en opartisk person. Som DO har Rina tystnadsplikt, det innebär att du kan ta kontakt med Rina för att först diskutera ditt ärende och sedan därefter bestämma dig för vad du vill göra. Ditt ärende tas endast vidare om du själv önskar det. Och vill du, kan Rina agera å dina vägnar under hela den tid ditt ärende utredas.

Rina står även till tjänst för doktorander som inte vet vart de ska vända sig i mer allmänna frågor. Det kan röra sig till exempel om att hitta forskarutbildningskurser utanför institutionen, kontaktnätverk med andra doktorander, eller information på engelska.