Hem /

Bli medlem

Du kan ansöka om eller förnya ditt medlemskap via den här länken. Vi erbjuder följande medlemskap:

150:- / 1 års medlemskap
150:- / 1 års stödmedlemskap
300:- / 3 års medlemskap
400:- / 5 års medlemskap
100:- / 1 termin

LinTek vill fortsätta representera teknologstudenterna vid Linköpings Universitet, LinTek består av studenter som jobbar för studenter och det är tillsammans som vi har en starkare röst. Tack för att du blir medlem i kåren!

Vad får du som enskild student?

 • Tillhöra en studentkår som finns till för studenterna. En kår som strävar för att ge teknologstudenterna vid LiU en så bra utbildning, gemenskap och karriärstart som möjligt.
 • Rösträtt i valet av Kårfullmäktige (FUM).
 • Du är med och äger kårhusen. LinTek är en ideell förening som ägs av medlemmarna. Kåren tillsammans med STUFF och Consensus äger i sin tur Kårservice AB som driver och äger kårhusen.
 • Möjlighet att engagera dig i LinTeks organisation.
 • Kårtidningen LiTHanian hem i brevlådan, 5 upplagor per läsår.
 • Medlemsförmåner och rabatter i studentlivet.

OBS! Du behöver inte vara medlem i LinTek för att kunna delta i utbildningsfrågor, studiebevakning eller studiemiljö, men resterande av LinTeks verksamhet riktar sig främst till medlemmar. 

Hur antalet medlemmar gynnar LinTek som studentkår

 • Den legitimitet som behövs för att kunna uträtta förändringar inom universitetets utbildningar, miljö och syn på pedagogik.
 • En starkare röst gentemot universitetet och omvärlden och desto större möjlighet att skapa förändringar som gynnar studenterna.
 • LinTek är en organisation av studenter, för studenter, som gör studenternas åsikt uppmärksammad på universitetet. Som medlem stödjer du denna verksamhet och bidrar till dess överlevnad.

Åtaganden som medlem i LinTek

 • Som medlem är man skyldig att följa LinTeks stadgar för att få ta del av medlemsförmåner.
 • Att betala engångsavgiften. Denna finns inget återköp på.

Vad går din medlemsavgift till?

Medlemsavgiften går till att fortsätta LinTeks dagliga verksamhet och gör det möjligt för kåren att sköta sitt kåruppdrag. Det främjer att kåren kan fortsätta att hålla en god utbildningsbevakning, att arbeta med studiesociala frågor och att anordna evenemang med näringslivet för studenter. Vill du läsa mer om vad LinTek arbetar med läs gärna här: Vad gör LinTek?

Sektionerna

LinTek stödjer sektionernas verksamhet i samband med mottagningen i form av bland annat bidrag för var enskild student i syfte att dess upplevelse ska bli så bra som möjligt.

Frivilligt medlemskap sedan år 2010

Den 10 juni 2009 beslutade riksdagen att kårobligatoriet skulle avskaffas från och med 1 juli 2010. Detta innebär att det nu är frivilligt för var och en att gå med i en studentkår eller inte.

LinTek var för avskaffandet av kårobligatoriet och ser istället till att göra ett bra jobb som gör att medlemskap i kåren blir ett självklart val. Därför är vi måna om studenternas åsikter och önskemål för att bli den kår studenterna vill se. Kårarbetet består av tre huvuduppgifter: uppmärksamma universitetet om vilka förbättringar som måste ske inom utbildningarna, skapa tillfällen för studenter att umgås och ha roligt ihop samt att öppnar dörrar inför framtiden. Om du tycker att det är viktigt att dessa ansträngningar fortsätter vara tillgängligt för studenter vid LiU ska du bli medlem i kåren.