Kandidat

Kandidatprogrammen är till för dig som älskar ett ämne. Vare sig det handlar om fysik, kemi, data eller design kommer du att läsa mycket inom ditt huvudämne.

Kandidatprogram vid LiTH

Biologi

Treårigt kandidatprogram i biologi. Programmet håller en stark fokus på biologin, från cellbiologi till ekologi, med kompletterande kurser inom kemi och statistik. Tredje året tillåter specialisering mot ekologi, etologi eller mikrobiologi.

Läs mer här ->>

Djurpsykologi

Varför beter sig djur som de gör? Och hur samspelar de med människor? På senare år har intresset för att förstå husdjurs kognition, mentala välbefinnande och beteende ökat och i allt fler sammanhang efterfrågas kompetens inom området.

Läs mer här ->>

Flygtransport och logistik

Är ett kandidatprogram där fokus ligger på flygbranschen där det ur ett varierande perspektiv ska förbereda studenterna på att kunna planera, utforma, utveckla och kontrollera framtidens flygtransportsystem.

Läs mer här ->>

Grafisk design och kommunikation

Treårigt kandidatprogram uppbyggt kring hur man kommunicerar ut budskap på ett målmedvetet och effektivt sätt med visuella och andra medel. Innehåller mycket praktiska övningar och kurser inom design, kommunikationsvetenskap och visuell och språklig retorik.

Läs mer här ->>

Innovativ programmering

Kandidatprogram med stark praktisk anknytning. Innehåller kurser i programspråk, programeringsplattformar och programutveckling, allt med praktisk anknytning. Många av kurserna är projektbaserade och studenten bygger upp en gedigen portfolio under utbildningens gång.

Läs mer här ->>

Kemi – Molekylär design

Kandidatprogram inom kemi med brett fokus på alla kemins delområden: allmän kemi, analytisk kemi, biokemi, organisk kemi, oorganisk kemi, fysikalisk kemi och nanokemi. Sista året är programmet är profilerat mot organisk kemi.

Läs mer här ->>

Kemisk biologi, kandidat

Program med öppen ingång; programmet börjar med gemensamma, grundläggande kurser inom kemi, biokemi, biologi och matematik. Andra året väljer studenten att läsa mot antingen en civilingenjörsexamen eller en kandidatexamen.

Kandidatprogrammet innehåller en stor mängd integrerade kurser inom kemi, biologi och teknisk biologi. Utöver detta erbjuds ett antal valbara kurser.

Läs mer här ->>

Matematik

Kandidatprogrammet är en bred utbildning i matematik och innehåller kurser i bl a analys, algebra, diskret matematik, optimeringslära, matematisk statistik och beräkningsvetenskap. Programmet ger också en solid utbildning i programmering och under det tredje året kan man fördjupa sig inom datalogi eller matematisk modellering inom ekonomi.

Läs mer här ->>

Carl Malmstens hantverksutbildningar

Utbildningarna i Möbeldesign, Möbelkonservering, Möbelsnickeri och Möbeltapetsering ges vid Carl Malmsten Furniture Studies på Lidingö. Utbildningarna har speciell antagning genom bland annat ett personligt brev där du berättar om dig själv och motiverar varför du söker utbildningen, tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet och praktik som är relevant för yrkesvalet; personlig intervju och arbetsprover som bedöms med avseende på tekniska och konstnärliga kvaliteter.

Läs mer här ->>

Samhällets logistik

Kandidatprogram som kretsar kring hur samhällets grundstenar styrs och fungerar. Blandar matematik, samhällsplanering, optimeringslära, miljöledning och samhällsekonomi med logistik och transportsystem.

Läs mer här ->>

I studieinfo på liu.se finns programplaner och utbildningsplaner för samtliga utbildningar vid LiTH. Sök program på www.liu.se/studieinfo