Arbetsmiljö

Vad är arbetsmiljö?

Under din studietid handlar arbetsmiljö om de förhållandena som vi studerar i. För att alla ska trivas på universitetet behöver arbetsmiljön vara bra. Som utbildningsanordnare och arbetsgivare är LiU skyldiga att tillämpa lagar och regler inom arbetsmiljön för studenter och medarbetare.

När man talar om arbetsmiljö brukar man skilja mellan den fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö.

Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön handlar om de problem och risker som finns i de miljöer vi befinner oss i under våra studier. Det kan handla om oljud, dålig ventilation, fel temperatur eller farliga resvägar till och från universitetet.

När det gäller den fysiska arbetsmiljön arbetar LinTek bland annat för fler mikrovågsugnar och studieplatser samt att dessa håller bra standard. Dessutom tillhandahåller vi tillsammans med de andra kårerna på LiU studieplatser genom våra kårhus; Ryds Herrgård [hg], Kollektivet, Kårallen, Trappan och Örat.

Social och organisatorisk arbetsmiljö

Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön handlar om det som skapar risker för den psykiska och fysiska hälsan. Det berör sociala och organisatoriska faktorer.Det kan handla om stress, för hög arbetsbelastning, oklara arbetsuppgifter eller kränkande behandling.

När det gäller den sociala och organisatoriska arbetsmiljön arbetar LinTek främst förebyggande för att så många som möjligt ska kunna trivas på universitetet.

Behöver du stöd med din psykiska hälsa eller din studiesituation kan du alltid kontakta Studenthälsan. Hos studenthälsan kan du få hjälp av utbildad personal. De erbjuder bland annat workshops, föreläsningar, samtal och rådgivning. Läs mer om dem HÄR.

En bra arbetsmiljö ska vara självklart

Det är självklart att du som student ska ha goda möjligheter att påverka din egen arbetsmiljö. För att vi ska kunna utveckla vår fysiska och psykiska arbetsmiljö på LiU behöver vi alltid veta vad som är problematiskt.

På varje sektion finns det, minst, ett arbetsmiljöombud som du kan vända dig till om du har några frågor som rör din arbetsmiljö. Du kan hitta vem som är arbetsmiljöombud på din sektion HÄR.

Förutom sektionernas arbetsmiljöombud jobbar även en av kårens studiesocialt ansvariga som centralt arbetsmiljöombud och håller regelbundna möten med sektionernas arbetsmiljöombud.

Du är varmt välkommen att kontakta det centrala arbetsmiljöombudet.

Anmälan

Upptäcker du något som är fel i din fysiska, sociala eller organisatoriska arbetsmiljö så kan du göra lite olika saker.

  • Du kan kontakta ditt arbetsmiljöombud på sektionen
    • Kontaktuppgifter kan du hitta HÄR
  • Du kan kontakta studiesocialt ansvarig tillika centrala arbetsmiljöombud
    • Kontaktuppgifter kan du hitta HÄR
  • För sociala, organisatoriska och studiesociala ärenden finns det även ett formulär du kan fylla i som går till det centrala arbetsmiljöombudet på LinTek.
    • Du hittar formuläret HÄR

Lokaler på LiU

Här nedan kan du hitta länkar till lokaler på LiU.