Arbetsmiljö

For the text in English, see down below.

Vad är arbetsmiljö?

Under din studietid handlar arbetsmiljö om de förhållandena som vi studerar i. För att alla ska trivas på universitetet behöver arbetsmiljön vara bra. Som utbildningsanordnare och arbetsgivare är LiU skyldiga att tillämpa lagar och regler inom arbetsmiljön för studenter och medarbetare.

När man talar om arbetsmiljö brukar man skilja mellan den fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö.

Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön handlar om de problem och risker som finns i de miljöer vi befinner oss i under våra studier. Det kan handla om oljud, dålig ventilation, fel temperatur eller farliga resvägar till och från universitetet.

När det gäller den fysiska arbetsmiljön arbetar LinTek bland annat för fler mikrovågsugnar och studieplatser samt att dessa håller bra standard. Dessutom tillhandahåller vi tillsammans med de andra kårerna på LiU studieplatser genom våra kårhus; Ryds Herrgård [hg], Kollektivet, Kårallen, Trappan och Örat.

Social och organisatorisk arbetsmiljö

Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön handlar om det som skapar risker för den psykiska och fysiska hälsan. Det berör sociala och organisatoriska faktorer.Det kan handla om stress, för hög arbetsbelastning, oklara arbetsuppgifter eller kränkande behandling.

När det gäller den sociala och organisatoriska arbetsmiljön arbetar LinTek främst förebyggande för att så många som möjligt ska kunna trivas på universitetet.

Behöver du stöd med din psykiska hälsa eller din studiesituation kan du alltid kontakta Studenthälsan. Hos studenthälsan kan du få hjälp av utbildad personal. De erbjuder bland annat workshops, föreläsningar, samtal och rådgivning. Läs mer om dem HÄR.

En bra arbetsmiljö ska vara självklart

Det är självklart att du som student ska ha goda möjligheter att påverka din egen arbetsmiljö. För att vi ska kunna utveckla vår fysiska och psykiska arbetsmiljö på LiU behöver vi alltid veta vad som är problematiskt.

På varje sektion finns det, minst, ett arbetsmiljöombud som du kan vända dig till om du har några frågor som rör din arbetsmiljö. Du kan hitta vem som är arbetsmiljöombud på din sektion HÄR.

Förutom sektionernas arbetsmiljöombud jobbar även en av kårens studiesocialt ansvariga som centralt arbetsmiljöombud och håller regelbundna möten med sektionernas arbetsmiljöombud.

Du är varmt välkommen att kontakta det centrala arbetsmiljöombudet.

Anmälan

Upptäcker du något som är fel i din fysiska, sociala eller organisatoriska arbetsmiljö så kan du göra lite olika saker.

 • Du kan kontakta ditt arbetsmiljöombud på sektionen
  • Kontaktuppgifter kan du hitta HÄR
 • Du kan kontakta studiesocialt ansvarig tillika centrala arbetsmiljöombud
  • Kontaktuppgifter kan du hitta HÄR
 • För sociala, organisatoriska och studiesociala ärenden finns det även ett formulär du kan fylla i som går till det centrala arbetsmiljöombudet på LinTek.
  • Du hittar formuläret HÄR

Lokaler på LiU

Här nedan kan du hitta länkar till lokaler på LiU.


What is working environment?

During your studies, your working environment is the conditions on our campuses. For everyone to thrive at the university, a good working environment is important. As an education provider and employer LiU is responsible to follow laws and rules about the working environment for students and coworkers.

When talking about the working environment, one usually distinguishes between the physical, organizational and social conditions.

Physical working environment

The physical working environment pertains to issues with the buildings and environments that are used for educational purposes. Examples of problems with the physical work environment may be noise, poor ventilation or lightning, problems with the temperature, or hazardous routes to and from the university.

With regard to the physical working environment, LinTek strives for more microwave ovens, more study places, and keeping the lecture halls well-maintained, among other issues. The three Student Unions at LiU provide study places through our Union Houses; [HG], Kollektivet, Kårallen, Örat and Trappan.

The Organizational and Social Working Environment

The organizational and social work environment pertains to risks that may affect mental and physical health. This concerns both social issues and work organization. Examples of problems with the organizational and social work environment may be unreasonable time pressure, an excessive workload, unclear tasks, or bullying. LinTek works primarily preventively in order to make as many students as possible able to enjoy their studies at Linköping University.

The Student Health Care Center (Studenthälsan) offers advice and support if you suffer from issues with your mental or physical health. At the Student Health Care Center, you can find professionals that will help you with various issues. The Center offers workshops, lectures, and counseling.

 

What can you do?

For us to improve the working environment at LiU, we need to know what is problematic.

As a student you belong to a section, depending on what you study. At every section there is, at least, one working environment representative (AMO) whom you can turn to if you have any questions regarding your working environment. You can find out who is AMO at your section here. You can always contact LinTek if you are unsure what section you belong to.

LinTek also has a central work environment representative who works closely with the sections, whom you also can contact when you have any questions.

Report

If you find a problem in your working enviroment you can do a couple of things

 • You can contact you AMO at the section
  • You can find contact information here
 • You can contact LinTeks CAMO, centralt arbetsmiljöombud för studenter,
 • If you have problems in the organizational or social working enviroment, or another studysocial matter you can fill out a form here

Locations at LiU

Here you can find links to buildnings and study areas at the different campuses