Programnämnder

Vid LiTH finns ett antal programnämnder. Dessa har i uppgift att:

  • planera, följa upp och utvärdera utbildningarna som den ansvarar för
  • verka för ständiga kvalitetsförbättringar
  • besluta om tillgodoräknande
  • ta fram utbildningsplaner, kursplaner, lässchema och tentamensschema

Programnämnden för data- och medieteknik (DM)

Nämnden ansvarar för utbildningar i datavetenskap, datateknik, medieteknik, mjukvaruteknik, innovativ programmering samt grafisk design och kommunikation.
Läs mer här.

Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik (EF)

EF-nämnden ansvarar för utbildningar i elektronik, elektroteknik, teknisk fysik, medicinsk teknik, fysik och matematik.
Läs mer här.

Programnämnden för industriell ekonomi och logistik (IL)

Programnämnden för industriell ekonomi och logistik ansvarar för grundutbildningarna i industriell ekonomi, flygtrafik och logistik samt samhällets logistik.  Nämnden ansvarar även för masterutbildningarna Intelligent Transport Systems, Management of Innovation and Product Development och Manufacturing Management samt förutbildningen Asienkuskap.
Läs mer här.

Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik (KB)

Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik ansvarar för grundutbildningarna i kemisk biologi, teknisk biologi, kemisk analysteknik, biologi samt kemi med inriktning på molekylär design.  Nämnden ansvarar även för masterutbildningarna i biologi/etologi, ekologi, organisk syntes/läkemedelskemi, molekylär genetik/fysiologi samt protein science.
Läs mer här.

Programnämnden för maskinteknik och design (MD)

Ansvarar för utbildningar inom maskinteknik, energi/miljö, produktutveckling, byggteknik, träteknik och möbeldesign.
Läs mer här.