Valnämnden

Valnämnden sköter valet av FUM

Valnämndens uppgift är att organisera och leda val till kårfullmäktige samt uppmärksamma LinTeks medlemmar om att rösta i valet. Vid röstsammanräkningen utser valnämnden kontrollanter. När valet är genomfört, rösterna räknade så är det dags att kungöra valresultatet.

Kontakt: valnamnd@lintek.liu.se