Valnämnden och Besvärsnämnden

Valnämnden sköter valet av FUM

Valnämnden är de personer som kortfattat sköter valet av Kårfullmäktige (även förkortat FuM-valet) och de består av 3 personer varav Ordförande, Vice Ordförande och Sekreterare väljs inom gruppen. Deras uppgift är bland annat att fastställa tider för val och kandidering samt att upprätta röstlängd, tillsätta röstavläsare samt ansvara för kungörelsen av valresultatet.

Kontakt: valnamnd@lintek.liu.se

Besvärsnämnden ser till att valet sköts rätt

Besvärsnämnden är ett granskande organ som verkställs vid behov.
Ifall att en medlem i LinTek anser att FuM-valet brutit mot stadga eller andra av LinTek fastställda regler kan detta då anmälas till besvärsnämnden som sedan går in och granskar. Besvärsnämnden består av LinTeks Kårordförande samt två (2) studenter med rösträtt men som ej kandiderat. Ordförande för besvärsnämnden är LinTeks Kårordförande. Besvärsnämnden ska ha behandlat besvär senast tre (3) dagar efter att detta inkommit. Finner besvärsnämnden att fel begåtts som har kunnat påverka valets utgång, har besvärsnämnden då som uppgift att ålägga valnämnden att göra om de delar av valet som felet berört.