Om LinTek

Vår uppgift

LinTek är Linköpings Teknologers studentkår. Som studentkår har vi som uppgift att framföra studenternas röst till universitetet. Vi arbetar vi för att teknologstudenterna vid Linköpings Universitet ska få en så bra studietid som möjligt. Detta bedrivs i verksamheten genom tre områden: Utbildninggemenskap och framtid.

Läs mer om Vår uppgift här.


Organisationen

LinTek är en idéell förening som först och främst ägs och styrs av sina medlemmar. Därefter är LinTeks högst beslutande organ, LinTeks Kårfullmäktige förkortat FuM. FuM utser därefter LinTeks Kårstyrelse som arbetar strategiskt och med att verkställa fullmäktiges beslut. Näst på tur finns Kårledningen som arbetar med uppgifter på dagligen. LinTek erbjuder sina medlemmar möjligheten att engagera sig i kåren, där du har stor möjlighet till personlig utveckling, nya erfarenheter eller varför inte krydda till ditt CV?

En större överblick över organisationen hittar du här

Fördjupad information kring de olika organen hittar du här:

 Kårstyrelse och kårledning

 Kårfullmäktige

 Valberedningen

 Valnämnden

 LinTeks historia


Engagera dig

För att kåren ska kunna bedriva och förbättra sin verksamhet så är vi beroende av att studenter väljer att engagera sig. Det finns många områden man kan rikta in sig på och något för alla. Du som medlem har möjlighet att ta steget in i kårens verksamhet och påverka. Vill du veta vad vi söker just nu? Klicka här


LinTeks bolag

  • LinTek står som delägare av bolaget Kårservice Östergötland AB tillsammans med Studentkårerna STUFF och Consensus.
  • LinTek står som enskild ägare för bokhandeln BokAB sedan 2004.

Samarbete med sektioner

Kåren samarbetar med sektionerna vid Linköpings Tekniska Högskola för att förbättra utbildning och arbetmiljö. Sektionerna är den gren som har närmast kontakt med studenterna. Tillsammans med sektionerna har LinTek ett antal uskott som alla arbetar för att utveckla delar av studentlivet.

Läs mer om vad en sektion är och vilka sektioner som finns vid LiTH här.


Dokument

Linteks styrdokument består av stadga, åsiktsprogram, måldokument, verksamhetsplan och budget. Styrdokumenten förklarar vår kärna, varför vi finns, vad vi tycker och vad vi ska åstadkomma med vår existens. Det är viktigt att hålla information om kårens verksamhet tillgänglig för intressenterna, därför publicerar vi kallelser, handlingar och protokoll från FUM- och styrelsemöten.

Här kan du fördjupa dig i LinTek