Hem /

Hitta exjobbspartner

Har du svårt att hitta någon att skriva exjobbet med? Vi har skapat ett dokument där du kan skriva in lite information om dig själv eller leta bland andra som har skrivit in sig. Använd det gärna! Kom ihåg att ta bort ditt namn när du inte längre letar efter en partner.

Länk till dokumentet

Are you having trouble finding someone to write the thesis with? We have created a document where you can enter some information about yourself or look among others who have signed up. Feel free to use it! Remember to remove your name when you are no longer looking for a partner.

Link to the document