Hem /

Grafisk profil

Den grafiska profilen är en samling regler och rekommendationer som ger oss ett enhetligt utseende och som stärker vårt varumärke. En grafisk profil kan vara olika omfattande, när det gäller LinTek:s så handlar det mest om logotyp, färger, symboler och teckensnitt. Den grafiska profilen fungerar som ett regelverk och alla som representerar LinTek eller använder vår logotyp måste följa vår grafiska profil.

Alla som vill använda LinTek:s namn eller någon av våra symboler bör känna till vad som gäller enligt den grafiska profilen. Den som kommunicerar i LinTek:s namn ska använda den grafiska profilen. När det gäller föreningar och sektioner så behöver material som innehåller LinTeks logotyp ges godkännande från LinTeks marknadsföringsansvarig.


Varför har LinTek en grafisk profil?

LinTeks organisation är omfattande och består av många olika delar. Blir delarna lättare att känna igen och knyta an till en helhet, så blir organisationen enklare att förstå och vi kommunicerar tydligare.

Vem berörs av den grafiska profilen?

ALLA som använder kårens logotyp, oavsett sammanhang, måste följa de regler som gäller för logotypen.

Vad händer om man bryter mot rekommendationerna?

LinTeks logotyp är skyddat som varumärke och LinTek äger rätten till det. Det betyder att ingen får använda märket utan medgivande från LinTek.

Det värsta som händer om man bryter mot rekommendationerna är att man hjälper till att bryta ned igenkänningen av LinTek. Den som inte följer den grafiska profilen bidrar till att ge en otydlig bild av kåren.

Här finns kårens logotyper för tryck och webb. Kårens kommittéer, projektgrupper, utskott samt föreningar vi samarbetar med får använda kårens logotyp under förutsättning att det sker på rätt sätt. Om du har frågor angående logotypen och dess användning, kontakta kårens marknadsföringsansvarig på mf@lintek.liu.se


Grafisk profil

Grafisk manual (.pdf) Tröjarm Placerings LinTek logotyp (.png) Utskott Hoodie Guide
Grafisk Manual 2.1 Ladda ner) Hoodie guide

Logotyper & Grafiska Element

Logotyp för tryck (.eps) LinTeks hjärta (.eps) Linus (.ai) Logotyp för webb (.png)
(Ladda ner) (Ladda ner) (Ladda ner) (Ladda ner)