Hem /

Styrelsemöten

Här finner du kallelser, handlingar och protokoll från kårstyrelsens sammanträden de senaste verksamhetsåren samt pågående verksamhetsår.

Nedan finnes även arbetsplanen för kårstyrelsen verksamhetsåret 23/24. I denna finns datum för alla kårstyrelsens träffar och möten samt vilka punkter som kommer att tas upp. OBS: Detta är ett levande dokument som uppdateras här på hemsidan med jämna mellanrum, där både datum och innehåll för sammanträdena kan komma ändras under verksamhetsåret.

Arbetsplan kårstyrelsen 23/24

Vill du ta del av dokument från verksamhetsår som inte presenteras nedan? Mejla i så fall kso@lintek.liu.se och de kommer att skicka dem till dig.

Kårstyrelsen 23/24

Datum         Kallelse       Handlingar Protokoll
2023-09-04 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2023-10-02 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2023-11-06 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2023-11-26 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2023-12-18 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2024-01-15 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2024-02-19 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2024-03-10 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2024-03-28 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2024-04-29 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2024-05-13 Ladda ner Ladda ner

Kårstyrelsen 22/23

Datum         Kallelse       Handlingar Protokoll
2022-08-07 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2022-09-05 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2022-10-03 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2022-11-07 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2022-11-20 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2022-12-12 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2022-12-18 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2023-01-16 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2023-02-20 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2023-03-12 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2023-03-27 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2023-04-24 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2023-05-15 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2023-06-21 Ladda ner Ladda ner Ladda ner

Kårstyrelsen 21/22

Datum         Kallelse       Handlingar Protokoll
2021-08-15 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2021-09-06 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2021-09-27 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2021-10-18 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2021-11-14 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2021-11-22 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2021-12-06 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2022-01-17 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2022-02-21 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2022-03-13 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2022-03-28 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2022-04-11 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2022-05-09 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2022-05-23 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2022-06-13 Ladda ner Ladda ner Ladda ner

Kårstyrelsen 20/21

Datum         Kallelse       Handlingar Protokoll
2020-07-12 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2020-09-03 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2020-09-28 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2020-10-19 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2020-11-08 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2020-11-23 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2020-11-30 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2020-12-07 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2021-01-04 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2021-01-18 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2021-02-22 Ladda ner *På förfrågan Ladda ner
2021-03-09 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2021-03-12 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2021-04-19 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2021-05-10 Ladda ner Ladda ner Ladda ner

Kårstyrelsen 19/20

Datum           Kallelse       Handlingar Protokoll
2019-07-14 Ladda ner På förfrågan* Ladda ner
2019-09-04 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2019-09-26 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2019-10-17 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2019-11-10 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2019-11-21
2019-11-27
Ladda ner
Ladda ner
Ladda ner
Ladda ner
Ladda ner
Ladda ner
2019-12-19 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2020-02-20 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2020-03-08 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2020-03-12 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2020-04-16 Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2020-05-14 Ladda ner Ladda ner Ladda ner

* Filstorleken begränsar möjlighet till förhandsvisning.

Kårstyrelsen 18/19

Datum Kallelse, handlingar & Protokoll  
2018-09-04 Ladda ner
2018-09-27 Ladda ner
2018-10-04 Ladda ner
2018-11-11 Ladda ner
2018-11-12 Ladda ner
2018-11-25 Ladda ner
2018-12-03 Ladda ner
2019-01-21 Ladda ner
2019-02-25 Ladda ner
2019-03-10 Ladda ner
2019-03-27 Ladda ner
2019-04-08 Ladda ner
2019-04-29 Ladda ner
2019-05-20 Protokoll; Handlingar

Kårstyrelsen 17/18

Datum            Kallelse & Protokoll
2017-08-29 Ladda ner
2017-09-11 Ladda ner
2017-10-03 Ladda ner
2017-11-07 Ladda ner
2017-11-14 Ladda ner
2017-12-18 Ladda ner
2018-01-16 Ladda ner
2018-02-20 Ladda ner
2018-03-25 Ladda ner
2018-04-10 Ladda ner
2018-05-02 Ladda ner
2018-05-22 Ladda ner