Rättigheter och skyldigheter

Att känna till vilka rättigheter och skyldigheter du har under din studietid kan vara svårt, speciellt för dig som är ny som student. Här har vi samlat en del av det som är viktigt för dig som student att känna till.

Rättigheter

Linköpings universitet är studenternas arbetsplats och precis som i arbetslivet finns det både rättigheter och skyldigheter, därför är det är viktigt att du vet vilka regler och villkor som gäller för dig. Det är först när du vet dina rättigheter i förhållande till dina skyldigheter som du kan ställa krav!

LinTek finns till för att bevaka dina rättigheter och vi arbetar aktivt för att förbättra dina möjligheter att påverka. Studentinflytandet är lagstadgat, dels genom att en studentrepresentant ska vara delaktig i beslutet och dels genom möjligheten att genomföra kursvärderingar.

Vad universitetet är skyldiga att göra

 • En examinationsuppgift ska vara rättad, betygsatt och attesterad i Ladok senast 15 arbetsdagar från examinationstillfället och mer än 10 arbetsdagar före omexamination. Med arbetsdagar avses potentiella arbetsdagar enligt kollektivavtal, inte just den berörda examinatorns arbetsdagar.
 • Enligt högskoleförordningen 6 kap. 3 § skall studenter ges tillång till studievägledning och yrkesorientering.
 • Enligt 1 kap. 14 § högskoleförordningen skall studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet.
 • Två veckor före kursstart ges schema för kommande termin ut vid LiTH.
 • Formerna för examinationen skall anges i kursplanen. Den informationen skall kompletteras och förtydligas senast vid kursstarten
 • Det går inte att överklaga betyget på din examination. Men du har rätt att få det omprövat vid tydligt felaktiga beslut.
 • Du har rätt att få återkoppling på ditt examinationsresultat i någon form, till exempel kommentarer eller genomgång.

Vid problem – stöd från kåren

Som student kan det hända att du stöter på problem och inte vet vad du ska göra. Det kan handla om att din lärare tagit orimligt lång tid på sig att rätta din tenta, du känner dig orättvist behandlad eller du tycker att din utbildning inte riktigt håller måttet. LinTek finns då där som en resurs och ett stöd. Vi vet vad som gäller och vem du borde prata med, vi kan stötta dig om du upplever att det är svårt att göra detta själv. Kontakta utbildningsansvariga på ua@lintek.liu.se och berätta vad ditt problem handlar om så hjälper vi dig!

Dina skyldigheter

Otillåtet att fuska

Var noga med hur du gör ditt skolarbete på högskolan. Att hamna i disciplinnämnden för att ha tagit en genväg är inte kul. Exempel på situationer som kan leda till disciplinnämnden är om studenten:

 • Inte haft med källhänvisningar eller felaktig citering i rapport/uppsats
 • Arbetat i grupp på individuella uppgifter
 • Tagit med fusklappar och liknande på salstentor
 • Medtagande av mobiltelefon vid tentamen
 • Plagiat av uppsats

Disciplinnämnden vid LiU består av rektor som ordförande, en lagfaren jurist, en lärarrepresentant samt två studentrepresentanter. Studentrepresentanternas uppgift är att se till att den anmälda studenten får sin röst hörd, men också att vara med i beslutet av att fälla eller fria samt uttala sig om straffets längd.

LinTek har även en kontaktperson som kan finnas med och stötta studenten vid mötet i disciplinnämnden om studenten så önskar. Kontakta utbildningsansvarig uas@lintek.liu.se och berätta vad ditt problem handlar om så hjälper vi dig!