Doktorander

Sedan våren 2014 representerar återigen kårerna doktoranderna vid LiU i utbildningsfrågor. Att kårerna representerar doktoranderna innebär också att vi som kår är den part som ska tillsätta doktorandrepresentanter i de universitetsgrupper doktoranderna bör vara representerade. Under våren 2014 startade även doktorandsektionen LiUPhD. Gå gärna in på deras hemsida via denna länk och läs mer om deras verksamhet!

Doktorandombud

Sedan september 2022 har LinTek anställt en doktorandombud. Doktorandombudet finns tillgänglig för alla doktorander vid alla fakultet på LiU. Läs mer om doktorandombudet.

Medlem i LinTek

Vill du veta mer om varför just du ska vara medlem i LinTek, läs här.

För doktorander gäller samma medlemsförmåner som för grundutbildningsstudenter. Läs mer om LinTeks medlemsförmåner här.

Studeranderepresentation

LinTek har flertalet studeranderepresentantsplatser på forskarutbildningsnivå på olika delar av universitetet.

Dessa tillsätts ofta i samråd med LiUPhD och/eller de olika ”doktorandråd” som finns på LiU. Som studeranderepresentant har du även rätt till prolongation, vill du veta hur mycket prolongation du har rätt till får du gärna skriva till uas@lintek.liu.se!

Läs mer om vad det innebär att vara studeranderepresentant här.

Ta reda på vilka lediga platser som finns här.

Vet du inte vart du är bäst placerad eller har frågor/funderingar så får du gärna kontakta utbildningsansvarig på LinTek på uas@lintek.liu.se