Medlemsförmåner

Är det värt att gå med i kåren?

Självklart! Att vara medlem i kåren lönar sig både för dig och för studier och studentliv. Ditt medlemskap gör att kåren överlever och kan fortsätta att representera studenterna. LinTek har under åren kunnat göra många många förändringar på universitetet, t.ex. anonyma tentor och Campusbussen som går mellan Norrköping – Linköping. Allt tack vare våra medlemmar och engagerade studenter.

Bli medlem här

Vad får du för ditt medlemskap?

 • Du blir delägare på de 5 kårhusen och får rabatter på exempelvis mat och inträde.
 • Du kan engagera dig i kåren och påverka ännu mer.
 • Du har rätt att tycka till om kårens arbete varje år vid kårvalet.
 • Kåren arbetar för kvalitetssäkra och förbättra din utbildning
 • Kåren kan fortsätta finnas och vara till stöd och hjälp om du råkar illa ut på universitetet.
 • Linköpings teknologers studentkår har rätt att behålla sin kårstatus.

 

Det är bra för dina studier

”Om studier är en kunskapsresa kan man säga att kåren är din reseförsäkring.”
– Kårstyrelsernas utbildningsbevakare 09/10

 • LinTek är med och organiserar all studentrepresentation i universitetets olika beslutsorgan, från enskilda programnämnder till universitetsstyrelsen. Studenter, eller rättare sagt kårmedlemmar, är med och bestämmer allt som påverkar våra utbildningar och vår studiesituation!
 • Kårerna hjälper enskilda studenter som stöter på problem på universitetet. Det kan handla om en lärare som säger något som gör att man tar illa upp, eller att man blivit orättvist bedömd.
 • Kåren har koll på gällande regler och goda kontakter på alla nivåer i universitetsorganisationen. Det sitter naturligtvis kårrepresentanter i disciplinnämnden, det vill säga den instans som avgör fuskärenden.
 • Kårerna är kittet i föreningslivet. Sektionerna, som utbildningsbevakar och ordnar nolle-p och andra sociala aktiviteter för alla studenter på ett och samma program, finansieras bl.a. av kåravgiften. Intresseföreningar måste godkännas av kårerna för att få kalla sig studentföreningar.
 • Ta ditt kårmedlemskap till en högre nivå genom att även bli kåraktiv. Du kan testa alltifrån att vara med i ett utskott och jobba med projekt ideellt eller till att bli heltidsarvoderad i LinTeks kårledning.

För att vara kår behövs medlemmar!

För att LinTek ska få fortsätta som kår krävs att vi representerar ett stort antal studenter samt sysslar med utbildningsbevakning. Det betyder att LinTek behöver många medlemmar för att få finnas kvar, dvs. behålla kårstatus.

Det sker kontinuerligt en omprövning ifrån universitetet huruvida LinTek får fortsätta kalla sig studentkår. Beslutet kommer bland annat bero på medlemsantal och vilken verksamhet kåren bedriver. Kärnverksamheten för LinTek är utbildningsbevakning och förbättring av utbildningar, men LinTek jobbar även med studiesociala frågor, event samt skapar träffpunkter mellan näringsliv och studenter på campus. Våra ledord och verksamhet kan du läsa mer om under UtbildningGemenskap, Framtid

Konsekvenser som följer om kåren försvinner

 • Studenternas röst mot universitetet försvinner.
 • Utbildningsbevakningen och förbättring av din utbildning försvinner.
 • Event som LARM, München Hoben och SOF upphör.
 • Studentinflytandet i studiesociala frågor som arbetsmiljö, kårhus och Lika Villkor går förlorade.

Medlemskap medför rabatter

Rabatter på våra kårhus och vid event/fester!

Som LinTek-medlem kan du få rabatt vid särskilda event och vid alla våra kårhus i Norrköping och Linköping.

Rabatter och förmåner vid LinTeks egna event

Rabatter på inträden till event och fester på kårhusen

LARM – LinTeks arbetsmarknadsdagar
Arbetsmarknadsmässa anordnat av LinTek riktad mot alla teknologer. Företräde till att jobba som värd samt att deltaga på event under pre-LARM.

Näringslivsevent och temaveckor
Förtur till LinTek Näringslivs event och temaveckor. Detta kan till exempel vara lunchföreläsningar av företag och branschkvällar.

München Hoben
Rabatterad biljett till München Hoben.

Övriga rabatter

Bokab
15% rabatt på allt kontorsmaterial, sytillbehör och el-artiklar. Rabatt gäller vid uppvisade av STUK-kortet.
10% rabatt på teknologmössor (ordinare pris: 699 kr). Rabatt gäller vid uppvisande av uppdaterat LiU-kort

LiTHanian
LinTeks kårtidning, ingår i medlemspremien när du blir medlem.
Skickas till dig 4 ggr/läsår.

Matrabatter på Kårhusen
20% rabatt på mat på alla våra 5 kårhus.

Studentrabatter i samarbete med WeStudents
Medlemmar får möjligheten varje termin tillgång till WeStudents appen med aktuella rabatter till en mängd restauranger och affärer i Norrköping och Linköping.
För mer information om WeStudents kan ni gå in på följande länk.

Tillfälliga erbjudanden och rabatter
Då och då får LinTek till ett samarbete som gäller under en kortare period. För att få ta del av informationen om dessa erbjudanden och rabatter kan du som medlem följa oss på våra sociala medier och se till att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få ta del av de tillfälliga erbjudanden och rabatter!

PÅVERKAN & ENGAGEMANG

Som LinTek-medlem har man möjlighet engagera sig både i LinTeks utskott och med påverkansarbete mot universitetet. Detta kan till exempel handla om att vara studeranderepresentant, vara med och rösta fram nästa års FUM (Kårfullmäktige) och att själv vara med i FUM.