Utbildning

Förbättring av de utbilningar som ges vid LiTH är kårens kärnverksamhet. Uppdraget utför vi för alla studenter oavsett medlemskap. Vårt mål är att du ska få den bästa möjliga utbildningen.

Om du har frågor angående din utbildning kan du kontakta LinTeks utbildningsansvariga, ua@lintek.liu.se.

Se de vanligaste frågorna

Utbildningsbevakning

LinTek arbetar tätt tillsammans med LiU för att säkerställa att utbildningarna utvecklas och lever upp till studenternas och arbetsmarknadens förväntningar. Vi bedriver ett flertal långsiktiga frågor mot högskolan gällande såväl innehåll som uppbyggnad av program och kurser. Vi finns även med som ett stöd vid enskilda problem som kan uppstå under studietidens gång.

Vi representerar studenterna i olika beslutsprocesser, tillsätter studentrepresentanter och har kontinuerlig kontakt med olika avdelningar på Linköpings tekniska högskola för att kunna utföra ett löpande förbättringsarbete.

Läs mer om utbildningsbevakning

Förbättra din utbildning

Kursutvärderingar

Klassrepresentanter från varje klass ansvarar för att ta in studenternas åsikter om en kurs. Därefter förs en dialog mellan examinatorn och klassrepresentanten om vilka förbättringar som kan göras inför nästa gång kursen ges.

Studeranderepresentanter

För att bedriva denna verksamhet har vi ett stort antal studeranderepresentanter som är studenter vid högskolan som engagerar sig för att förbättra sin studiesituation. Även heltidsarvoderade studenter inom LinTek sitter på dessa positioner.

Är du intresserad av ett studentrepresentantuppdrag? Kontakta då uas@lintek.liu.se.

Tillgängliga studeranderepresentantsuppdrag

Läs mer om hur du är med och förbättrar din utbildning

Programnämnder

Utbildningarna på tekniska fakulteten ansvaras för av programnämnderna som är uppdelade efter utbildningsområden. På programnämnderna sitter flertalet studeranderepresentanter som för studenternas talan.

Läs mer om programnämnderna

Dina rättigheter och skyldigheter som student

Som student vid LiTH har du både rättigheter och skyldigheter. Genom att ha kunskap om dina rättigheter i förhållande till dina skyldigheter kan du börja ställa krav.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter

Mattehjälpen

Mattehjälpen är ett av LinTeks utskott. De arbetar med att erbjuda stöd i flera olika mattekurser under året. De anordnar bland annat mattestugor och Crash-courses.

Läs mer om Mattehjälpen

Gyllene moroten

LinTek delar ut det pedagogiska priset Gyllene moroten varje år till en av universitetets undervisare. Varje sektion nominerar en kandidat vardera och vinnaren utses sedan av en, av LinTek utsedd, jury.

Läs mer om Gyllene Moroten, priset och tidigare vinnare

Utbildningar vid LiTH