Utbildning

Förbättring av de utbilningar som ges vid LiTH är kårens kärnverksamhet. Uppdraget utför vi för alla studenter oavsett medlemskap. Vårt mål är att du ska få den bästa möjliga utbildningen.

Om du har frågor angående din utbildning kan du kontakta ua@lintek.liu.se, vi har även samlat de vanligaste frågorna här.

Det här gör vi:

 Utbildningsbevakning

LinTek arbetar tätt tillsammans med LiU för att säkerställa att utbildningarna utvecklas och lever upp till studenternas och arbetsmarknadens förväntningar. Vi bedriver ett flertal långsiktiga frågor mot högskolan gällande såväl innehåll som uppbyggnad av program och kurser. Vi finns även med som ett stöd vid enskilda problem som kan uppstå under studietidens gång.

Vi representerar studenterna i olika beslutsprocesser, tillsätter studentrepresentanter och har kontinuerlig kontakt med olika avdelningar på Linköpings tekniska högskola för att kunna utföra ett löpande förbättringsarbete.

Läs mer om Utbildningsbevakning

Förbättra din utbildning

 Kursutvärderingar

Klassrepresentanter från varje klass ansvarar för att ta in studenternas åsikter om en kurs. Därefter förs en dialog med examinatorn och klassrepresentanten om vilka förbättringar som kan göras inför nästa gång kursen ges.

Läs mer om hur du är med och Förbättra din utbildning.

 Studeranderepresentanter

För att bedriva denna verksamhet har vi ett stort antal studeranderepresentanter som är studenter vid högskolan som engagerar sig för att förbättra sin studiesituation. Även heltidsarvoderade studenter inom LinTek sitter på dessa positioner.

Läs mer om hur du kan vara med och Förbättra din utbildning.

Är du intresserad av ett studentrepresentantuppdrag eller vill veta mer om vad du kan göra för att förbättra din utbildning? Kontakta då LinTeks utbildningsansvariga.

 Bra att veta

Som student vid LiTH har du bådre rättigheter och skyldigheter, genom att ha kunskap om dina rättigheter i förhållande till dina skyldigheter kan du börja ställa krav. Läs mer om detta under Bra att veta.

 Mattehjälpen

Mattehjälpen är ett av LinTeks utskott. De arbetar med att erbjuda stöd i flera olika mattekurser under året. De anordnar bland annat mattestugor och Crash-courses. Läs mer här!

 Gyllene moroten

LinTek delar ut det pedagogiska priset Gyllene moroten varje år. Varje sektion nominerar en kandidat vardera och vinnaren utses sedan av en, av LinTek utsedd, jury.

Läs mer om priset och tidigare vinnare här.

 

 Utbildningar vid LiTH

>>Civilingenjör

>>Högskoleingengör

>>Kandidat

>>Master

 Programnämnder

Läs mer om programnämnderna här.