Utbildning

Förbättring av de utbilningar som ges vid LiTH är kårens kärnverksamhet. Uppdraget utför vi för alla studenter oavsett medlemskap. Vårt mål är att du ska få den bästa möjliga utbildningen.

Om du har frågor angående din utbildning kan du kontakta LinTeks utbildningsansvariga, ua@lintek.liu.se.

Se de vanligaste frågorna

Dina rättigheter och skyldigheter som student

Som student på Liu så har du både rättigheter och skyldigheter. Det kan handla om rättningstider som tar lång tid eller att du känner dig orättvist behandlad. LinTek finns då där som en resurs och ett stöd. Vi vet vad som gäller och vem du kan vända dig till, vi kan även stötta dig om du upplever att det är svårt att göra detta själv.

Genom att ha kunskap om dina rättigheter i förhållande till dina skyldigheter kan du börja ställa krav.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter och hur kåren kåren kan hjälpa dig.

Utbildningsbevakning

LinTek arbetar tätt tillsammans med LiU för att säkerställa att utbildningarna utvecklas och lever upp till studenternas och arbetsmarknadens förväntningar. Vi bedriver ett flertal långsiktiga frågor mot högskolan gällande såväl innehåll som uppbyggnad av program och kurser. Vi finns även med som ett stöd vid enskilda problem som kan uppstå under studietidens gång.

Vi representerar studenterna i olika beslutsprocesser, tillsätter studentrepresentanter och har kontinuerlig kontakt med olika avdelningar på Linköpings tekniska högskola för att kunna utföra ett löpande förbättringsarbete.

Läs mer om utbildningsbevakning

Förbättra din utbildning

Kursutvärderingar

LinTek bedriver utbildningsbevakning genom ett eget kursutvärderingssystem (skilt från EvaLiuate). Detta görs genom avtal med sektionerna som ser till att det finns ansvariga i varje klass som kan utvärdera periodens kurser, så kallade klassrepresentanter. Klassrepresentanter från varje klass ansvarar för att ta in sina medstudenternas åsikter om en de kurser som de läser. Därefter förs en dialog mellan examinatorn och klassrepresentanten om vilka förbättringar som kan göras inför nästa gång kursen ges.

Studeranderepresentanter

Studeranderepresentanter är de studenter som sitter med i olika forum på Liu och hjälper till att tycka till om olika frågor, generella som programspecifika. LinTek, tillsammans med de andra kårerna, ser till att det finns studenter på alla studeranderepresentantsplatser på Liu. För att bedriva denna verksamhet har vi nära kontakt med sektionerna som hjälper oss att fylla dessa platser. Exempel på engagemang som ger en studeranderepresentantsplats är SnOrdf, utbildningsansvarig i sektionens utskott och AMO. Även heltidsarvoderade studenter inom LinTek sitter på flera av dessa positioner. Dessa platser är även arvoderade av universitetet.

Är du intresserad av ett studentrepresentantuppdrag? Kontakta då uas@lintek.liu.se.

Tillgängliga studeranderepresentantsuppdrag

Läs mer om hur du är med och förbättrar din utbildning

Programnämnder

Utbildningarna på tekniska fakulteten ansvaras för av programnämnderna som är uppdelade efter utbildningsområden. På programnämnderna sitter flertalet studeranderepresentanter som för studenternas talan.

Läs mer om programnämnderna

Mattehjälpen

Mattehjälpen är ett av LinTeks utskott. De arbetar med att erbjuda stöd i flera olika mattekurser under året. De anordnar bland annat regelbundna mattestugor och Crash-courses.

Läs mer om Mattehjälpen

Gyllene moroten

LinTek delar ut det pedagogiska priset Gyllene moroten varje år till en av universitetets undervisare. Varje sektion nominerar en kandidat vardera och vinnaren utses sedan av en, av LinTek utsedd, jury.

Läs mer om Gyllene Moroten, priset och tidigare vinnare

Utbildningar vid LiTH