Kårfullmäktige

Kårfullmäktige (FuM) är LinTeks högst beslutande organ som består av 27 st ledamöter som är invalda av LinTeks medlemmar. En ledamot sitter på ett års mandat, därefter hålls ett nytt val.

FuM består av 27 studentledamöter

Kårfullmäktige, förkortat FuM, är ansvarig för fatta beslut om övergripande frågor som exempelvis den verksamhet LinTek ska bedriva under kommande år. Kårfullmäktige tillsätter LinTeks kårstyrelse och andra centrala poster som utför det faktiska arbetet. Systemet liknar det svenska valsystemet där folket röstar fram riksdagen, som sedan skapar en regering. Kårfullmäktiges möten är öppna.

Andra uppgifter som Kårfullmäktige har är att klubba igenom LinTeks budget varje år. FuM granskar kårstyrelsen och utskottens verksamhet men framför allt så är det FuMs uppgift att utforma LinTeks ställningstagande i stora och avgörande frågor.

Resultatet från Kårfullmäktigevalet för verksamhetsåret 21/22 hittar du i valnämndens Röstprotokoll.

Ledamöter för verksamhetsåret 20/21

Nedanstående personer är tjänstgörande ledamöter av kårfullmäktige.

Amelia Asplund Ameas758@student.liu.se 
Anna Persson annpe769@student.liu.se 
Anna Pohl Lundgren annlu532@student.liu.se 
Carl Magnus Bruhner carbr307@student.liu.se 
David Stigsmark davst387@student.liu.se 
Erik Sandström erisa059@student.liu.se 
Fredrik Åström freas968@student.liu.se
Fritjof Axelsson Friax153@student.liu.se 
Gustav Åberg gusab106@student.liu.se 
Hugo Hörnquist hugho389@student.liu.se 
Ingrid Rylander ingry695@student.liu.se 
Jacob Rapp jacra984@student.liu.se 
Johan Stenström johst922@student.liu.se 
Lovisa Härold lovha756@student.liu.se 
Marcus Weiland Marwe330@student.liu.se 
Mathilda Sjöström matsj296@student.liu.se 
Ola Andersson olaan012@student.liu.se 
Oliwer Schultz olisc829@student.liu.se 
Oskar Högberg oskho303@student.liu.se 
Oskar Renåker oskre256@student.liu.se 
Samuel Erlands samer437@student.liu.se 
Samuel Jenerberg samje876@student.liu.se 
Therese Karlsson theka105@student.liu.se 
Tobias Aspegårdh tobas704@student.liu.se 
Victor Ryman vicry168@student.liu.se 
Viktor Larsson Vikla595@student.liu.se 
Viktor Uvesten vituv953@student.liu.se 

 

Kårfullmäktiges möten leds av en talman, Christian Gustavsson, som väljs av fullmäktige och saknar rösträtt. Talmannen nås på talman@lintek.liu.se. Vice talman är Samuel Jenerberg och sekreterare är Erik Sandström, som också båda är valda ledamöter av kårfullmäktige.

Vill du du tycka till eller veta mer?

Alla LinTek-medlemmar har närvaranderätt på FuM-möten. Väljs du även in som ledamot i Kårfullmäktige har du dessutom yttrande- och rösträtt i de frågor som tas upp. Om du vill tycka till eller delta på ett av LinTeks fullmäktgemöten är du därför varmt välkommen. Handlingarna för tidigare och kommande möten hittar du här.

Skicka in en motion till LinTeks Fullmäktige: Fyll i motionsmallen.

Har du en åsikt du vill förmedla till LinTeks Kårfullmäktige? Då kan du också fylla i nedanstående formulär. Här kan du ta upp allt från himmel och jord – informationen går direkt till alla medlemmar av FuM