Kårfullmäktige

Kårfullmäktige (FuM) är LinTeks högst beslutande organ som består av 27 st ledamöter som är invalda av LinTeks medlemmar. En ledamot sitter på ett års mandat, därefter hålls ett nytt val.

FuM består av 27 studentledamöter

Kårfullmäktige, förkortat FuM, är ansvarig för fatta beslut om övergripande frågor som exempelvis den verksamhet LinTek ska bedriva under kommande år. Kårfullmäktige tillsätter LinTeks kårstyrelse och andra centrala poster som utför det faktiska arbetet. Systemet liknar det svenska valsystemet där folket röstar fram riksdagen, som sedan skapar en regering. Kårfullmäktiges möten är öppna.

Andra uppgifter som Kårfullmäktige har är att klubba igenom LinTeks budget varje år. FuM granskar kårstyrelsen och utskottens verksamhet men framför allt så är det FuMs uppgift att utforma LinTeks ställningstagande i stora och avgörande frågor.

Resultatet från Kårfullmäktigevalet för verksamhetsåret 22/23 hittar du i valnämndens Röstprotokoll samt röstprotokollet från fyllndasvalet. Till detta val ställde inte 27 kandidater upp och FuM består därför för tillfället av 25 ledamöter.

Ledamöter för verksamhetsåret 22/23

Nedanstående personer är tjänstgörande ledamöter av kårfullmäktige och har samtyckt till att deras e-post publiceras här.

Alex Nannis alena746@student.liu.se
Anna Jonsson annjo712@student.liu.se
Carolina Winnergren carwi825@student.liu.se
Chioma Christiana Otonna chrot747@student.liu.se
Christina Hedner chrhe270@student.liu.se
Elvira Ståhlbrand elvst190@student.liu.se
Farhad Tregulov fartr012@student.liu.se
Fredrik Åström freas968@student.liu.se
Gunnar Wickbom gunwi712@student.liu.se
Hanna Röstin hanro665@student.liu.se
Hugo Hörnquist hugho389@student.liu.se
Hugo Larsson hugla733@student.liu.se
Ia Bruno iabru936@student.liu.se
Ismail Safwat saysa289@student.liu.se
Jakob Lindgren jakli355@student.liu.se
Linus Westerberg linwe154@student.liu.se
Madeleine Nilsson madni264@student.liu.se
Matilda Arvidsson matar965@student.liu.se
Max Wiklundh maxwi824@student.liu.se
Niclas Appeltofft nicap264@student.liu.se
Noah Svedlund Avereyireh olisv904@student.liu.se
Oscar Davidsson oscda326@student.liu.se
Pantip Johannsson panjo470@student.liu.se

Kårfullmäktiges möten leds av en talman, Lucas Sevelin, som väljs av fullmäktige och saknar rösträtt. Talmannen nås på talman@lintek.liu.se. Vice talman är Gunnar Wickbom och sekreterare är Beatrice Ronsten. Gunnar är ockå ledamot av Kårfullmäktige.

Vill du du tycka till eller veta mer?

Alla LinTek-medlemmar har närvaranderätt på FuM-möten. Väljs du även in som ledamot i Kårfullmäktige har du dessutom yttrande- och rösträtt i de frågor som tas upp. Om du vill tycka till eller delta på ett av LinTeks fullmäktgemöten är du därför varmt välkommen. Handlingarna för tidigare och kommande möten hittar du här.

Skicka in en motion till LinTeks Fullmäktige: Fyll i motionsmallen.

Har du en åsikt du vill förmedla till LinTeks Kårfullmäktige? Då kan du också fylla i nedanstående formulär. Här kan du ta upp allt mellan himmel och jord – informationen går direkt till alla medlemmar av FuM.