Kårfullmäktige

Kårfullmäktige (FuM) är LinTeks högst beslutande organ som består av 27 st ledamöter som är invalda av LinTeks medlemmar. En ledamot sitter på ett års mandat, därefter hålls ett nytt val.

FuM består av 27 studentledamöter

Kårfullmäktige, förkortat FuM, är ansvarig för fatta beslut om övergripande frågor som exempelvis den verksamhet LinTek ska bedriva under kommande år. Kårfullmäktige tillsätter LinTeks kårstyrelse och andra centrala poster som utför det faktiska arbetet. Systemet liknar det svenska valsystemet där folket röstar fram riksdagen, som sedan skapar en regering. Kårfullmäktiges möten är öppna.

Andra uppgifter som Kårfullmäktige har är att klubba igenom LinTeks budget varje år. FuM granskar kårstyrelsen och utskottens verksamhet men framför allt så är det FuMs uppgift att utforma LinTeks ställningstagande i stora och avgörande frågor.

Resultatet från Kårfullmäktigevalet för verksamhetsåret 19/20 hittar du här!

Ledamöter för verksamhetsåret 19/20

Nedanstående personer är de som sitter med som ledamöter.

Aleksi Evansson aleev379@student.liu.se
Algot Eskilsson alges694@student.liu.se
Amanda Hillås amahi490@student.liu.se
Beatrice Fusaru beafu134@student.liu.se
Carl-Magnus Bruhner carbr307@student.liu.se
Christina Hedner chrhe270@student.liu.se
Claes Thunberg clath750@student.liu.se
David Stigsmark davst387@student.liu
Elin Hymnelius elihy765@student.liu.se
Elin Olofsson eliol478@student.liu.se
Emma Ahlstedt emmah029@student.liu.se
Felix Nyman felny642@student.liu.se
Gustav Myhrinder gusmy129@student.liu.se
Hans Birkedal hanbi834@student.liu.se
Jakob Steneteg jakst947@student.liu.se
Johannes Knutas johkn198@student.liu.se
Karl Hammarsberg karha290@student.liu.se
Louise Paulsson loupa461@student.liu.se
Lucas Sevelin lucse807@student.liu
Malin Agorelius malag113@student.liu.se
Marcus Weiland marwe330@student.liu.se
Max Klasson maxkl744@student.liu.se
Nils Hedner nilhe884@student.liu.se
Oliwer Schultz olisc829@student.liu.se
Signe Svorén sigsv760@student.liu.se
Viktor Larsson vikla595@student.liu.se
Viktor Uvesten vituv953@student.liu.se

 

Kårfullmäktiges möten leds av en talman, Christian Gustavsson, som väljs av fullmäktige och saknar rösträtt. Talmannen nås på talman@lintek.liu.se. Vice talman är Nils Hedner, som är vald ledamot av kårfullmäktige.

Vill du du tycka till eller veta mer?

Alla LinTek-medlemmar har närvaranderätt på FuM-möten. Väljs du även in som ledamot i Kårfullmäktige har du dessutom yttrande- och rösträtt i de frågor som tas upp. Om du vill tycka till eller delta på ett av LinTeks fullmäktigemöten är du därför varmt välkommen. Handlingarna för tidigare och kommande möten hittar du här.

Skicka in en motion till LinTeks Fullmäktige: Fyll i motionsmallen.

Har du en åsikt du vill förmedla till LinTeks Kårfullmäktige? Då kan du också fylla i nedanstående formulär. Här kan du ta upp allt från himmel och jord – informationen går direkt till alla medlemmar av FuM