Kårfullmäktige

Kårfullmäktige (FuM) är LinTeks högst beslutande organ som består av 27 st ledamöter som är invalda av LinTeks medlemmar. En ledamot sitter på ett års mandat, därefter hålls ett nytt val.

FuM består av 27 studentledamöter

Kårfullmäktige, förkortat FuM, är ansvarig för fatta beslut om övergripande frågor som exempelvis den verksamhet LinTek ska bedriva under kommande år. Kårfullmäktige tillsätter LinTeks kårstyrelse och andra centrala poster som utför det faktiska arbetet. Systemet liknar det svenska valsystemet där folket röstar fram riksdagen, som sedan skapar en regering.

Andra uppgifter som Kårfullmäktige har är att klubba igenom LinTeks budget varje år. FuM granskar kårstyrelsen och utskottens verksamhet men framför allt så är det FuMs uppgift att utforma LinTeks ställningstagande i stora och avgörande frågor.

Resultatet från Kårfullmäktigevalet för verksamhetsåret 19/20 hittar du här!

Ledamöter för verksamhetsåret 18/19

Det fullständiga valresultatet till kårfullmäktige för verksamhetsåret 18/19 hittar ni här! Nedanstående personer är de som sitter med som ledamöter. Vill man komma i kontakt med en specifik ledamot kan man använda dennes mailadress.

Adam Andersson
Amanda Hillås amahi490@student.liu.se
Andrées Järrendahl
Axel Arlesten axear441@student.liu.se
Daniel Modig danmo620@student.liu.se
David Sandgren davsa697@student.liu.se
Ella Wilhelmsson ellwi630@student.liu.se
Gerson Gamarra
Hampus Back hamba114@student.liu.se
Ina Jansson
Johan Byttner
Johan Rindborg
Johan Åke Nilsson
Johannes Knutas johkn198@student.liu.se
Kajsa Samuelson
Kristoffer Ahlstedt kriah346@student.liu.se
Louise Paulsson loupa461@student.liu.se
Lovisa Berglund
Lukas Franzon lukfr994@student.liu.se
Morten Eriksson morer916@student.liu.se
Nils Hedner nilhe884@student.liu.se
Olle Öberg oloob360@student.liu.se
Oscar Bergman
Robin Ellgren robel708@student.liu.se
Sara Nilsson sarni339@student.liu.se
Tobias Åresten tobar390@student.liu.se
Viktor Uvesten vituv953@student.liu.se

Vill du du tycka till eller veta mer?

Alla LinTek-medlemmar har närvaranderätt på FuM-möten. Väljs du även in som ledamot i Kårfullmäktige har du dessutom yttrande- och rösträtt i de frågor som tas upp. Om du vill tycka till eller delta på ett av LinTeks fullmäktigemöten är du därför varmt välkommen. Handlingarna för tidigare och kommande möten hittar du här.

Skicka in en motion till LinTeks Fullmäktige: Fyll i motionsmallen.

Har du en åsikt du vill förmedla till LinTeks Kårfullmäktige? Då kan du också fylla i nedanstående formulär. Här kan du ta upp allt från himmel och jord – informationen går direkt till alla medlemmar av FuM