Kårfullmäktige

Kårfullmäktige (FuM) är LinTeks högst beslutande organ som består av 27 st ledamöter som är invalda av LinTeks medlemmar. En ledamot sitter på ett års mandat, därefter hålls ett nytt val.

FuM består av 27 studentledamöter

Kårfullmäktige, förkortat FuM, är ansvarig för fatta beslut om övergripande frågor som exempelvis den verksamhet LinTek ska bedriva under kommande år. Kårfullmäktige tillsätter LinTeks kårstyrelse och andra centrala poster som utför det faktiska arbetet. Systemet liknar det svenska valsystemet där folket röstar fram riksdagen, som sedan skapar en regering. Kårfullmäktiges möten är öppna.

Andra uppgifter som Kårfullmäktige har är att klubba igenom LinTeks budget varje år. FuM granskar kårstyrelsen och utskottens verksamhet men framför allt så är det FuMs uppgift att utforma LinTeks ställningstagande i stora och avgörande frågor.

Resultatet från Kårfullmäktigevalet för verksamhetsåret 21/22 hittar du i valnämndens Röstprotokoll.

Ledamöter för verksamhetsåret 21/22

Nedanstående personer är tjänstgörande ledamöter av kårfullmäktige.

Angus Lothian anglo547@student.liu.se
Anna Persson annpe769@student.liu.se
Anton Larsson antla594@student.liu.se
Christian Gustavsson chrgu102@student.liu.se
Claes Thunberg clath750@student.liu.se
Clara Hallin claha607@student.liu.se
Dag Jönsson dagjo270@student.liu.se
Fredrik Åström freas968@student.liu.se
Fritjof Axelsson friax153@student.liu.se 
Gunnar Wickbom gunwi712@student.liu.se
Hugo Hörnquist hugho389@student.liu.se
Ingrid Rylander ingry695@student.liu.se
Johan Forsman johfo207@student.liu.se
Johan Stenström johst922@student.liu.se
Karl Wannholm karwa729@student.liu.se
Ludvig Joborn ludjo721@student.liu.se
Marcus Weiland marwe330@student.liu.se
Mikael Fredriksson mikfr676@student.liu.se
Ola Andersson olaan012@student.liu.se
Oscar Bergman oscbe086@student.liu.se
Oscar Holm oscho082@student.liu.se
Rebecka Jonsson rebjo828@student.liu.se
Simon Bjurek simbj106@student.liu.se
Tobias Sanchez tobsa663@student.liu.se
Vilma Björk viloh654@student.liu.se
William Wallstedt wilwa122@student.liu.se

 

Kårfullmäktiges möten leds av en talman, Anna Pohl Lundgren, som väljs av fullmäktige och saknar rösträtt. Talmannen nås på talman@lintek.liu.se. Vice talman är Rebecka Jonsson och sekreterare är Gunnar Wickbom, som också båda är valda ledamöter av kårfullmäktige.

Vill du du tycka till eller veta mer?

Alla LinTek-medlemmar har närvaranderätt på FuM-möten. Väljs du även in som ledamot i Kårfullmäktige har du dessutom yttrande- och rösträtt i de frågor som tas upp. Om du vill tycka till eller delta på ett av LinTeks fullmäktgemöten är du därför varmt välkommen. Handlingarna för tidigare och kommande möten hittar du här.

Skicka in en motion till LinTeks Fullmäktige: Fyll i motionsmallen.

Har du en åsikt du vill förmedla till LinTeks Kårfullmäktige? Då kan du också fylla i nedanstående formulär. Här kan du ta upp allt från himmel och jord – informationen går direkt till alla medlemmar av FuM.