Kårfullmäktige

Kårfullmäktige (FuM) är LinTeks högst beslutande organ som består av 27 st ledamöter som är invalda av LinTeks medlemmar. En ledamot sitter på ett års mandat, därefter hålls ett nytt val.

FuM består av 27 studentledamöter

Kårfullmäktige, förkortat FuM, är ansvarig för fatta beslut om övergripande frågor som exempelvis den verksamhet LinTek ska bedriva under kommande år. Kårfullmäktige tillsätter LinTeks kårstyrelse och andra centrala poster som utför det faktiska arbetet. Systemet liknar det svenska valsystemet där folket röstar fram riksdagen, som sedan skapar en regering. Kårfullmäktiges möten är öppna.

Andra uppgifter som Kårfullmäktige har är att klubba igenom LinTeks budget varje år. FuM granskar kårstyrelsen och utskottens verksamhet men framför allt så är det FuMs uppgift att utforma LinTeks ställningstagande i stora och avgörande frågor.

Resultatet från Kårfullmäktigevalet för verksamhetsåret 23/24 hittar du i valnämndens Röstprotokoll samt röstprotokollet från fyllndasvalet.

Ledamöter för verksamhetsåret 23/24

Nedanstående personer är tjänstgörande ledamöter av kårfullmäktige och har samtyckt till att deras e-post publiceras här.

Algot Larsson Eskilsson alges694@student.liu.se
Andrei Toader andto616@student.liu.se
August Ek augek130@student.liu.se
Clara Adenmark claad338@student.liu.se
David Wärlén davwa127@student.liu.se
Eira Movin eirmo457@student.liu.se
Ellen Fagergren ellfa446@student.liu.se
Emma Hainsworth emmha818@student.liu.se
Erik Nordström erino349@student.liu.se
Erik Wigle eriwi573@student.liu.se
Farhad Tregulov fartr012@student.liu.se
Felix Sundqvist felsu097@student.liu.se
Gabriel Lendić galen877@student.liu.se
Hanna Röstin hanro665@student.liu.se
Ida Eklind idaek500@student.liu.se
Johan Asp johas349@student.liu.se
Johanna Sjöholm johsj145@student.liu.se
Joline Hellström jolhe776@student.liu.se
Linnea Pettersson lipet115@student.liu.se
Louise Andersson louan927@student.liu.se
Philip Carlsson phica991@student.liu.se
Robin Ekroth robek274@student.liu.se
Ronja Brånn ronbr835@student.liu.se
Samuel Jakobsson samja823@student.liu.se
Viktor Rönnbäck vikro145@student.liu.se
Wilma Sievert wilsi858@student.liu.se

 

Kårfullmäktiges möten leds av en talman, Hugo Hörnquist, som väljs av fullmäktige och saknar rösträtt. Talmannen nås på talman@lintek.liu.se. Vice talman är Andrei Toader och sekreterare är Joline Hellström. Andrei och Joline är också ledamöter av Kårfullmäktige.

Vill du du tycka till eller veta mer?

Alla LinTek-medlemmar har närvaranderätt på FuM-möten. Väljs du även in som ledamot i Kårfullmäktige har du dessutom yttrande- och rösträtt i de frågor som tas upp. Om du vill tycka till eller delta på ett av LinTeks fullmäktgemöten är du därför varmt välkommen. Handlingarna för tidigare och kommande möten hittar du här.

Skicka in en motion till LinTeks Fullmäktige: Fyll i motionsmallen.

Har du en åsikt du vill förmedla till LinTeks Kårfullmäktige? Då kan du också fylla i nedanstående formulär. Här kan du ta upp allt mellan himmel och jord – informationen går direkt till alla medlemmar av FuM.