Organisationen

Medlemmar

LinTek-medlemmar kan ställa upp som kandidater inför FuM-valet som sker ungefär i slutet av april varje år. LinTeks medlemmar har också rätt att rösta fram vilka som ska sitta i FUM inför varje mandatperiod. Fullvärdiga medlemmar får även lägga fram motioner till Kårfullmäktige – förslag på vad kåren ska jobba med eller tycka i olika frågor.

Kårfullmäktige

Kårfullmäktige består av 27 ledamöter som väljs av LinTeks medlemmar vid FuM-valet varje år. FuM är högst beslutande organet inom LinTek och det är FuM som bestämmer vad LinTek ska tycka och göra.

Kårstyrelsen

Direkt under Kårfullmäktige finns Kårstyrelsen, som leder verksamheten i LinTek – det verkställande organet. Kårstyrelsen förbereder alla ärenden som ska behandlas i Kårfullmäktige och tar fortlöpande beslut i många frågor mellan FuM-möten. Kårstyrelsen består av sju ledamöter.

Kårledningen

Kårledningen består av Kårstyrelsen, projektledare, generaler och ansvariga inom kårens olika verksamhetsområden.

Utskott, kommittéer, projektgrupper mm.

LinTek är en stor organisation när man räknar in alla de studenter som engagera sig inom utskott, projektgrupper, kommittéer med mera. Dessa studenter ser till att kåren kan genomföra fester, event, mässor och mycket mer som studenter kan ta del av på sin fritid. Tillsamman påverkar vi teknologernas utbildning, gemenskap och framtid till det bättre!

Mer om organisationen:

>Kårstyrelse och Kårledning

>Kårfullmäktige

>Valberedningen

>Valnämnden

>LinTeks historia