Nolle-P

Mottagningen av nya studenter

Mottagningen är till för er nya studenter som skall studera här på Linköpings universitet. Målet med mottagningen är att alla skall känna sig välkomna och få en introduktion i det akademiska såväl som det studiesociala livet i Linköping och Norrköping. Många har bilden att mottagningen skall vara förnedrande. Detta är inte fallet på LiU. Enligt enkäter och undersökningar är mer än 85% nöjda med sin mottagning.

Vi har även en mottagningspolicy som ska följas, där det står vilka regler och normer som gäller. Den finner ni HÄR (in english).

LinTeks roll

Under våren och sommaren arbetar LinTeks Mottagningsansvariga med att samordna mottagningen mellan alla berörda parter. Deras uppgift är att se till att samarbetet fungerar bra mellan fadderier, kårer, studievägledare, mattelärare, representanter från Studenthälsan och LiTH samt alla andra som är inblandade i mottagningen av höstens studenter. Mottagningsansvariga kan du kontakta på mottagning@lintek.liu.se om du har frågor eller synpunkter gällande din första tid på LiTH.

LiTH tycker även att det är så viktigt med en god mottagning att de bidrar med ett ekonomiskt stöd. Det stödet kommer till LinTek, som sedan fördelar det mellan sektionerna. Det skrivs avtal inför varje mottagning, för att reglera vad sektionerna och LinTek ska göra. Om avtalet inte följs, delas inte pengarna ut.

Gemensam mottagning

På Linköpings universitet är reglerna och normerna samma under mottagningen oavsett om din kår är LinTek, StuFF eller Consensus. Vi har samma mottagningspolicy, utbildningar etc. Detta har vi så att alla har samma förutsättningar och regler under mottagningen. På detta sätt blir det inte heller några missförstånd på vad som är tillåtet och inte tillåtet. Vi vill även uppmuntra till att sektioner integrerar över de olika fakulteterna.

Sektionernas hemsidor

Här hittar du de olika sektionernas hemsidor för mer information om just din sektion