Nolle-P

Mottagningen av nya studenter

Mottagningen är till för er nya studenter som skall studera här på Linköpings universitet. Målet med mottagningen är att alla skall känna sig välkomna och få en introduktion i det akademiska såväl som det studiesociala livet i Linköping och Norrköping. Många har bilden att mottagningen skall vara förnedrande. Detta är inte fallet på LiU. Enligt enkäter och undersökningar är mer än 85% nöjda med sin mottagning.

Vi har även en mottagningspolicy som ska följas, där det står vilka regler och normer som gäller. Den finner ni HÄR (in english).

COVID-19

I och med coronaviruset så kommer årets nolle-p inte se ut som vanligt. Det kommer fortfarande bli ett nolle-p, och du som är ny student kommer få ett ordentligt välkomnande där du kan vara säker på att Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer följas. Utöver rekommendationerna har universitetet, tillsammans med de tre studentkårerna, tagit fram en vägledning som alla aktörer under mottagningen kommer följa. 

I den vägledningen finns det nedskrivet bland annat hur stora grupper som interagerar med varandra får vara, hur många fysiska aktiviteter som får hållas och vad som gäller vid bokning av LiUs lokaler. 

Mottagningen är planerad att genomföras på plats, men med mindre grupper än ett vanligt år och digitala inslag som komplement. Trots att det är en del inslag som brukar vara med ett vanligt nolle-p som har behövt planeras om till 2021 gör vi allt i vår makt för att göra denna mottagning som lika oförglömlig som de första veckorna alltid brukar vara. 

Har du frågor angående ovanstående, eller kanske en fråga om något helt orelaterat pandemin? Hör av dig till mottagning@lintek.liu.se så ser vi till att du får svar på dina funderingar!

LinTeks roll

Under våren och sommaren arbetar LinTeks Mottagningsansvariga med att samordna mottagningen mellan alla berörda parter. Deras uppgift är att se till att samarbetet fungerar bra mellan fadderier, kårer, studievägledare, mattelärare, representanter från Studenthälsan och LiTH samt alla andra som är inblandade i mottagningen av höstens studenter. Mottagningsansvariga kan du kontakta på mottagning@lintek.liu.se om du har frågor eller synpunkter gällande din första tid på LiTH.

LiTH tycker även att det är så viktigt med en god mottagning att de bidrar med ett ekonomiskt stöd. Det stödet kommer till LinTek, som sedan fördelar det mellan sektionerna. Det skrivs avtal inför varje mottagning, för att reglera vad sektionerna och LinTek ska göra. Om avtalet inte följs, delas inte pengarna ut.

Gemensam mottagning

På Linköpings universitet är reglerna och normerna samma under mottagningen oavsett om din kår är LinTek, StuFF eller Consensus. Vi har samma mottagningspolicy, utbildningar etc. Detta har vi så att alla har samma förutsättningar och regler under mottagningen. På detta sätt blir det inte heller några missförstånd på vad som är tillåtet och inte tillåtet. Vi vill även uppmuntra till att sektioner integrerar över de olika fakulteterna.

Sektionernas hemsidor

Här hittar du de olika sektionernas hemsidor för mer information om just din sektion