Högskoleingenjörer

Högskoleingenjörsprogrammen riktar sig till dig som vill ha en djup förståelse inom ett specifikt tekniskt ämne.

Högskoleingenjörsprogram vid LiTH

Byggnadsteknik

Högskoleingenjörsprogram fokuserat på hur bebyggelse planeras, organiseras och utförs i praktiken, från kommunal planering till markundersökningar och byggnadsberäkningar.

Innehåller mycket byggteknik samt infrastruktur, mark- och vattenanalys och en del matematik.

Läs mer här ->>

Datateknik

Högskoleingenjörsprogram med fokus på programvara, programmering och datorsystem. Här läser du hela kedjan från elektronik till nätverk och inbyggda system. En del av utbildningen drivs i projektform. Framtida arbetsuppgifter kan vara utveckling av programvara, eller installation och drift av komplexa system.

Läs mer här ->>

Elektronik

Högskoleingenjörsprogram med tonvikt på kunskaper och färdigheter i att analysera, konstruera och bygga digitala och analoga elektroniska kretsar och system. Elektronikkunskaperna kompletteras med kurser i bland annat programmering, reglerteknik och mätteknik. Programmet innehåller flera kurser som ger träning i projektarbete och kommunikation.

Läs mer här ->>

Kemisk analysteknik

Högskoleingenjörsprogram fokuserat på praktiska, arbetsrelaterade kunskaper i kemiska analysmetoder, försöksplanering och dataanalys. Innehåller mycket kemi och kemiteknik samt en del valbara kurser. Vanliga jobb är inom laboratorier med analysteknik eller som miljökonsult.

Läs mer här ->>

Maskinteknik

Verklighetsnära högskoleingenjörsprogram som leder till jobb som konstruktör inom industrin. Innehåller mycket maskinteknik i form av mekanik, elektro- och reglerteknik, hållfasthetslära, hydraulik och pneumatik samt även en del industriell ekonomi. Jobbmöjligheter efter utbildningen finns inom konstruktion och produktion men även försäljning och service.

Läs mer här ->>

I studieinfo på liu.se finns programplaner och utbildningsplaner för samtliga utbildningar vid LiTH. Sök program på www.liu.se/studieinfo