Studeranderepresentanter

Sök studeranderepresentant!

Vill du få ett större perspektiv på din utbildning och universitetet, tala för dina medstudenter och träffa nya kontakter?

Bli studeranderepresentant för LinTek! Komplett med utbildning, diskussionsluncher och kontinuerliga uppdateringar om vad som är på gång på LiU!

Vad innebär det?

Som representant ska du:

  • gå på möten i den grupp du är representant i
  • tala för alla studenter och lyfta studentperspektivet i olika frågor
  • rapportera till LinTek om vad som händer i grupperna

Som representant får du:

  • en utbildning om universitetet och ditt uppdrag
  • kontinuerliga uppdateringar om vad som händer i de andra grupperna och på universitetet
  • kontakt med andra representanter via mail, diskussionsluncher och andra event
  • gå på sittningen Kåraktivas som tack för ditt engagemang

Två olika sorters platser

I en grupp på universitetet kan man antingen sitta som ordinarie eller suppleant. Ordinarie platser innebär att du har närvaroplikt och rätt att rösta på alla möten. Suppleant innebär att du har närvarorätt på de flesta av gruppens möten och endast rösträtt när den ordinarie platsen inte kan närvara.

Riktlinjer för studentinflytande

Se lediga platser och sök!

__________________________________________________________________________

Inflytande på LiU

Studeranderepresentationen är LinTeks främsta medel för att utöva inflytande i specifika frågor på LiU. Den berör allt från arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor till IT och utlandsstudier. Som studeranderepresentant företräder man i första hand alltid LinTek men samtliga studeranderepresentanter utvecklar i samråd med LinTeks utbildningsansvariga en agenda specifikt för det råd eller grupp hen sitter i.

Studenter ska vara representerade när beslut tas

Enligt högskolelagen har studenter rätt att ”vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation”. Denna rättighet tillvaratar LinTek genom ett nätverk på över 200 representantplatser utspridda i olika beslutsfattande organ på universitetet.

Det fungerar!

LinTek har ett mycket väl etablerat samarbete med Universitetet och studenternas åsikter tas på väldigt stort allvar. Till exempel så var LinTeks studeranderepresentanter med på varje nivå under beredning och beslutande gällande LiTHs nya terminstider och hade en extremt tung röst i frågan.

Läs mer om vilka grupper LinTek och våra representanter sitter i