Civilingenjör

Civilingenjörsprogrammen är till för dig som vill ha bredd, valfrihet, utmaningar och möjlighet att jobba i teknikens framkant.

Civilingenjörsprogram vid LiTH

Datateknik

Civilingenjörsprogram som ger en solid bas med en fot i programvara och en fot i hårdvara. Omfattande utbud av valbara kurser från programmering i teori och praktik till system-on-chip. Som på alla civilingenjörsutbildningar finns en stabil bas i matematik och fysik.

Läs mer här ->>

Design och produktutveckling

Civilingenjörsutbildning med fokus på design och utveckling av morgondagens tekniska produkter. Blandar design och produktutveckling med maskinteknik och mekanik. Som på alla civilingenjörsutbildningar finns en stabil bas i matematik och fysik.

Läs mer här ->>

Elektronikdesign

Civilingenjörsprogram som spänner över elektroniken, från robotar till solceller och organiska kretsar. Innehåller mycket elektronik blandat med programmering och systemteknik. Som på alla civilingenjörsutbildningar finns en stabil bas i matematik och fysik.

Läs mer här ->>

Energi – Miljö – Management

Civilingenjörsprogram som syftar till att vända miljöproblem till affärsmöjligheter, omvandla resursbrist till hållbar utveckling och ställa om energianvändande till uthållighet. Håller ett dubbelt fokus på energiteknik och miljöteknik i olika former med ett komplement av ekonomi och management. Som på alla civilingenjörsutbildningar finns en stabil bas i matematik och fysik.

Läs mer här ->>

Industriell ekonomi

Civilingenjörsprogram i gränslandet mellan ingenjörer och chefer, länken mellan utveckling och uppdragsgivare. Blandar teknik, ekonomi och management i lika mängd och med nära anknytning till näringslivet. Som på alla civilingenjörsutbildningar finns en stabil bas i matematik och fysik.

Läs mer här ->>

Industriell ekonomi, internationell

Civilingenjörsprogram med internationell inriktning. Likt på civilingenjörsprogrammet för industriell ekonomi erbjuds teknik, ekonomi och management i lika mängd men med fokus på internationellt arbete och kurser i fackspråk. Programmet innehåller ett obligatoriskt utlandsår och möjlighet till ytterligare ett år utomlands. Som på alla civilingenjörsutbildningar finns en stabil bas i matematik och fysik.

Läs mer här ->>

Informationsteknologi

Civilingenjörsprogram inriktat mot kommunikation, nätverk och säkerhet med inslag av management, psykologi och interaktionsdesign. Blir bra på personlig kommunikation genom att arbeta i grupp de tre första åren. Som på alla civilingenjörsutbildningar finns en stabil bas i matematik och fysik.

Läs mer här ->>

Kemisk biologi, civilingenjör

Program med öppen ingång; programmet börjar med gemensamma, grundläggande kurser inom kemi, biokemi, biologi och matematik. Andra året väljer studenten att läsa mot antingen en civilingenjörsexamen eller en kandidatexamen.

Civilingenjörsprogrammet erbjuder en blandning av kemi, biologi och tekniktillämpningar inom området, såsom genteknik, biomätteknik och kombinatorisk proteinteknik. Som på alla civilingenjörsutbildningar finns en stabil bas i matematik, fysik och klassiska ingenjörsämnen.

Läs mer här ->>

Kommunikation, transport och samhälle

Civilingenjörsprogram inriktat mot förståelse för och styrning av samhällets kommunikation och transporter. Erbjuder en bred bas i logistik, simulering och optimering, blandat med ledarskap och industriell ekonomi. Som på alla civilingenjörsutbildningar finns en stabil bas i matematik och fysik.

Läs mer här ->>

Maskinteknik

Ett klassiskt, brett civilingenjörsprogram som spänner över flygteknik, produktion, ergonomi och mekatronik. Innehåller mycket teknik och examen kan anpassas med många valbara kurser. Som på alla civilingenjörsutbildningar finns en stabil bas i matematik och fysik.

Läs mer här ->>

Medicinsk teknik

Civilingenjörsprogram för dig som vill förstå och utveckla tekniken som räddar liv och förbättar hälsa; från pacemakers och MR-kameror till nanopartiklar och operationer i virtual reality. Utbildningen kombinerar en stabil grund i matematik och fysik med kunskaper i bl a anatomi och fysiologi, medicinska bilder och
biomedicinska material.

Läs mer här ->>

Medieteknik

Civilingenjörsprogram som spänner över digitala medier, visualisering, grafisk teknik, design och människa-system interaktion. Innehåller en blandning av programmering, datorteknik, kommunikation med inslag av projektledning. Som på alla civilingenjörsutbildningar finns en stabil bas i matematik och fysik.

Läs mer här ->>

Mjukvaruteknik

Civilingenjörsprogram med inriktning mot mjukvaruutveckling, från koncept via design, implementation och testning till distribution, underhåll och vidareutveckling. Mjukvaruteknik är uppbyggt kring de teoretiska, matematiska och algoritmiska grunder som lär dig att förstå hur problem kan bli lösbara för datorer. Som på alla civilingenjörsutbildningar finns en stabil bas i matematik och fysik.

Läs mer här ->>

Teknisk biologi

Civilingenjörsprogram fokuserat på teknik i biologiska applikationer, som till exempel biosensorsystem, biomaterial och biologisk produktion av läkemedel eller biodrivmedel. Programmet innehåller breda stråk inom teknik och naturvetenskap, till exempel mekanik, mikrobiologi, immunologi, reglerteknik och molekylärfysik. Som på alla civilingenjörsutbildningar finns en stabil bas med matematik, fysik och klassiska ingenjörsämnen.

Läs mer här ->>

Teknisk matematik

Civilingenjörsprogram som ger en bred grund i matematik, programmering och ingenjörsämnen. Programmet erbjuder en specialisering inom maskininlärning, matematisk fysik, medicinsk modellering, eller miljölogistik.

Läs mer här – >>

Teknisk fysik och elektroteknik

Ett civilingenjörsprogram som kombinerar bredd och djup och som innehåller mer matematik än jämförbara program i landet. Programmet ger en stabil grund i fysik och elektroteknik och erbjuder många masterprofiler. Ett flertal projektkurser i programmet ger solid träning i att använda de teoretiska kunskaperna på verkliga problem.

Läs mer här ->>

Teknisk fysik och elektroteknik, internationell

Stommen i programmet är densamma som för Teknisk fysik och elektroteknik.

Under år ett och två läser du även fackspråk för att sedan studera hela tredje året utomlands på det valda språket. I årskurserna fyra och fem väljer du bland samma masterprofiler som på Teknisk fysik och elektroteknik.

Läs mer här ->>

 

I studieinformationen på liu.se finns programplaner och utbildningsplaner för samtliga utbildningar vid LiTH. Det finns även länkar till kursplaner för de aktuella kurserna som ingår i de olika programmen. Se www.liu.se/studieinfo