Hem /

Styrdokument

LinTeks styrdokument fastställs av kårfullmäktige och kårstyrelsen

För att LinTek ska kunna förbli en sammanhängande verksamhet har noggranna styrdokument tagits fram. Dessa ligger till grund för att hela LinTek ska arbetar och fungerar i enligt de beslut som tagits i kårfullmäktige och kårstyrelsen. Nedan finns styrdokumenten listade, vissa är uppsatta av kårfullmäktige för att styra verksamheten och andra av kårstyrelsen.

Styrdokument uppsatta av kårfullmäktige

Tycker du att någon av dessa styrdokument borde ändras? I så fall skickar du en motion till kso@lintek.liu.se.