Hem /

Styrdokument

LinTeks styrdokument fastställs av kårfullmäktige och kårstyrelsen

För att LinTek ska kunna förbli en sammanhängande verksamhet har noggranna styrdokument tagits fram. Dessa ligger till grund för att hela LinTek ska arbetar och fungerar i enligt de beslut som tagits i kårfullmäktige och kårstyrelsen. Nedan finns styrdokumenten listade, vissa är uppsatta av kårfullmäktige för att styra verksamheten och andra av kårstyrelsen.

Riktlinjer för LinTeks verksamhet under Covid-19

LinTek har sedan 29 september 2021 tagit bort styrdokumentet Riktlinjer för LinTeks verksamhet under pandemin Covid-19 med anledning av att FHM och regeringen valt att avskaffa majoriteten av de restriktioner och rekommendationer som tidigare har påverkat samhället. Kårstyrelsen uppmuntrar fortfarande till att möjliggöra för deltagande på distans ifall en behöver stanna hemma till följd av symptom samt att vaccinera sig för att vi gemensamt och säkert ska kunna återöppna studentlivet på plats på campus.

Vid frågor kontakta styrelsen på styrelsen@lintek.liu.se.

Styrdokument uppsatta av kårfullmäktige

Alla LinTeks styrdokument skrivs i LaTeX och lagras på GitLab. Vill du se den exakta redigeringshistoriken kan du besöka denna sida (kräver inloggning med LiU-id).

Tycker du att någon av dessa styrdokument borde ändras? I så fall skickar du en motion till kso@lintek.liu.se.

Hur man skriver en motion återfinns i motionsmallen.

Styrdokument uppsatta av kårstyrelsen

Direktiv

Strategier