LinTeks historia

Det började 1971

De första tecknen på en teknologorganisation som hittats är stadgarna för ”Teknologsektionen inom Linköpings Studentkår”. Dessa antogs på ett konstituerande möte den 14 februari 1968. Under de närmast följande åren fungerade T-sektionen ungefär som dagens sektioner. Det fanns fyra linjeföreningar: MTS (MaskinTeknologsektionen), LYS (Linköpings Y-studenter), Föreningen blivande ekonomiingenjörer (I-föreningen) och TM-föreningen (Teknisk Magister). TM hade sin sista antagning 1970, föreningen upphörde strax därefter. Det var den 9 november 1971 på ett konstituerande möte som LinTek bildades ur T-sektionen. Detta med anledning av att Linköpings studentkår (LINS) splittrades till fakultetskårer från den 1 januari 1972. Samtidigt startade Linköpings förenade studentkårer (LiFS). LiFS fungerade som ett samarbetsorgan mellan de tre olika kårerna och hjälpte till där det behövdes, mestadels administrativt. 1981 fick LiFS studentkårstatus, då staten beslutade att det endast skulle finnas en kår vid varje universitet. Man behöll dock sitt namn, Linköpings förenade studentkårer, och de tre fakultetskårerna fungerade som föreningar eller underkårer i organisationen. LiFS arbetade då främst med studiesociala frågor.

1994 bildades återigen fakultetskårer och LiFS splittrades till två olika samarbetsorgan, ett administrativt, Kårservice, och ett politiskt, Linköpings universitets studentkårer (LUST). Tanken med LUST var att man skulle samarbeta kring de ämnen som kändes angelägna och diskutera möjligheter att driva dessa tillsammans, något som fortfarande är syftet. Fram till hösten 1998 hade LUST en arvoderad ordförande, därefter var en av kårordförandena även ordförande i LUST och de arbetsuppgifter som den tidigare LUST-ordföranden hade haft delades upp mellan ledamöterna i LUSTs styrelse. Redan under våren 1971 sökte LinTek medlemskap i organisationen Reftec (se texten om Reftec) och blev fullvärdiga medlemmar.

De första åren

Den förste som valdes till kårordförande på LinTek var, enligt gamla kårfullmäktigeprotokoll, Leif Holm. Totalt fanns det sex stycken funktionärer med specifika uppgifter och tre stycken övriga ledamöter i kårstyrelsen

LinTek glödde av nytänkande och idéerna sprudlade både i kårfullmäktige och hos LinTeks funktionärer. På mindre än ett år hade man hunnit ta fram kårfärger, kåremblem, kårband, tryckt första numret av LiTHanian, skrivit en sångbok och startat ett tryckeri – Repro.

När LinTek skulle välja kåremblemet i februari 1972 fanns tre olika förslag till kårfullmäktige. FuM valde att rekommendera alternativ A till kårstyrelsen, med endast några små förändringar. (”tätare kugghjul, mindre paragrafsymbol och texten LINTEK, Linköpings Tekniska Högskola”). Trots att man hade mycket att diskutera i kårfullmäktige kan man ändå hitta en del roliga saker i protokollen. Ett exempel är att, i samma protokoll som nämner kåremblemets beslutande, står det skrivet att man tog en cirka tio minuters lång paus för champagnedrickande och överlämnande av en dosa generalsnus till kårordföranden som fyllde år.

För er som inte vet bör väl nämnas att man även tog beslut om att kårfärgerna skulle vara röd, svart och grön, dvs. samma färger som M-, Y- respektive I-sektionen har. De tre sektionerna är även representerade i LinTeks gamla emblem, kugghjulet för M, paragraftecknet för I och LiTHiumatomen för Y. Under denna första epok togs även civilingenjörsringen fram och studentorkesterfestivalen – SOF startades upp. LiTH, som är kända för sitt nytänkande, började så smått starta upp nya utbildningar vilket gjorde att LinTek växte i medlemsantal, ända till dagens cirka 3 800 medlemmar av ca6 000 potentiella. Ett medlemskap i SFS eller ej är något som ständigt har diskuterats i LinTek.

I kårfullmäktigeprotokollet från 30 september 1996, går det att hitta en lång korrespondens med motiveringar för och emot utträde ur SFS. Det var dock inte förrän i slutet av verksamhetsåret 98/99 som kårfullmäktige beslutade att söka utträde ur SFS. Under våren 2005 togs beslut av kårfullmäktige om att LinTek återigen skulle gå med i SFS. Detta har bara varit några av alla de spännande saker som har hänt i LinTeks historia. Får ni någon tid över så rekommenderas å det varmaste att ta en titt i gamla protokoll och verksamhetsberättelser.

Viktiga årtal

1963

Tekniska Magisterutbildningar (TM) startas i Linköping – i KTHs regi.

1967

Filial till Stockholms universitet startas upp.

1968

Ryds Herrgård kommer i drift.

1969

M, Y och I-linjen startar.

1971

Linköpings Teknologers Studentkår (LinTek) bildas.

Tryckeriet Repro startas.

LINS blir Linköpings förenade studentkårer, LiFS.

LinTek blir medlem i Reftec.

Linköpings Högskola bildas.

1972

LinTeks emblem och färger fastställs och kårbandet kommer till.

LiTHanian ger ut sitt första nummer under hösten.

Universitetsundervisning i Norrköping i högskolans regi startas.

1973

D-linjen startar och D-sektionen bildas.

Studentorkesterfestivalen startas upp och LiTHe Blås bildas.

1975

Linköpings Högskola blir universitet med LiTH som fakultet.

1976

Reproavdelningen omstruktureras och Repro respektive inköpscentralen – IC bildas.

IC startar försäljning av ”teknologbegärliga varor”.

1977

FuM tar i december beslut om att ersätta den tidigare vita teknologmössan med en blå med vit tofs.

1982

C-linjen startar och C-sektionen bildas. Därmed finns det två utbildningar inom data, vilket förvånar många.

1986

LinTek fyller 15 år och firar med jubileumsbal och jubileumsgasque den 14 respektive 15 november.

Civilingenjörsutbildningen förlängs från 4 till 4,5 år.

1987

Kårhuset Kårallen invigs av kungen.

I slutet på 80-talet och början på 90-talet kommer högskoleingenjörsutbildningarna vid LiTH till.

Först ut är data och elektroteknik i Norrköping och sist är byggingenjör 1993. I samband med detta bildas Ling-sektionen och N-sektionen.

1991

LinTek fyller 20 år och firar med jubileumspub i baljan, jubeltårta och middag. Även Repro var med och firade genom att trycka upp speciella kollegieblock med texten ”LinTek 20 år 1971-1991”.

1993

MatNat flyttas över till LiTH och MatNat-sektionen bildas.

Industriell ekonomi internationell, Ii, startas upp.

1994

Teknisk biologi startas. TB-studenterna kom till en början att tillhöra M-sektionen.

1995

IT-linjen startas, de blir medlemmar i D-sektionen.

FuM byter valsystem genom att överge partier och istället låta varje sektion få ett visst antal mandat beroende på deras storlek.

Systerkåren consensus bildas genom ihopslagning av medicinarkåren LMSK och sjuksköterskekåren HUFS, möjligen även av sjukgymnasternas kår.

1996

Systerkåren StuFF bildas genom ihopslagning av lärarutbildningens studentkår, LUSIL, och Studentkåren i vid Universitetet i Linköping, SUL.

1997

Inför hösten tillsätter LinTek en heltidsarvoderad tjänst i Norrköping.

Civilingenjörsutbildningar i medieteknik, kommunikation och transportsystem (numera kommunikation, transport och samhälle) och industriell elektronik (numera elektronikdesign) startas upp i Norrköping och campus Norrköping drar igång ordentligt.

2000

LinTek begär utträde ur SFS.

Studenternas Hus i Norrköping kommer i drift.

Teknisk fysik och elektroteknik internationell, Yi, startas upp.

2001

LinTek fyller 30 år.

2002

De första studenterna på kemisk biologi, öppen ingång, börjar. Detta är första utbildningen i landet där man kan välja inriktning mot civilingenjör eller naturvetare efter första året.

2003

Campus Norrköping får en märkesbacke.

2004

LinTek köper de andra kårernas del i BokAB för 1 kr.

Detta var sista året LinTek tillverkade Teknolog vid LiTH.

2005

LinTek ansöker om medlemskap i SFS och blir medlemmar på SFS fullmäktige den 21-24 april.

LiU-Luntan produceras av Kårservice för första gången.

2006

LinTeks medlem Esbjörn Hyltefors väljs till vice ordförande i SFS.

FuM byter valsystem till ett som bygger på valförbund istället för sektionsvalkretsar.

I september invigs Kårhuset Trappan i Norrköping.

LinTek fyller 35 år.

En kandidatutbildning, Grafisk Design och Kommunikation, startar i Norrköping.

2007

Bologna-reformen genomförs på svenska högskolor och Civilingenjörsutbildningen förlängs från 4,5 till 5 år.

Norrköping satsar på att få utmärkelsen SFS-studentstad 2008 men förlorar till Skövde.

En kandidatutbildning i innovativ programmering startas i Linköping, de bli medlemmar i C-sektionen.

2008

Anonyma tentor införs på LiTH efter initiativ från LinTek.

Undersökningen Nöjd Student Index (NSI) genomförs på LiU efter initiativ från kårerna.

LARM sätter nytt rekord med 129 deltagande företag.

2009

LARM anordnas i både A- och C-huset för första gången.

Ny tjänstestruktur med Näringslivsansvarig, Informationsansvarig och Chefredaktör för LiTHanian på 25 % vardera.

Kåravgiften sänks med 32 %.

LinTek begär utträde ur SFS.

2010

Utskottsutredningen genomförs och LinTeks utskott SOF och MH lyfts in i LinTeks kansli.

Kårservice fest- och husverksamhet bolagiseras och SHGO upplöses och införlivas i Kårservice.

Den 27 januari beslutar FuM att byta LinTeks grafiska profil och den 20 maj lanseras den nya grafiska profilen med tårta på dagen och bubbel på kvällen.

Den 1 juli 2010 avskaffas kårobligatoriet.

Kandidatprogrammet Flygtrafik och Logistik startar i Norrköping, en unik utbildning i Sverige.

2011

En ny tjänst tillsätts, Eventgeneral på 100%. Denne ska starta upp ett event i Norrköping som ska äga rum de år då LinTek inte arrangerar en studentorkesterfestival.

LARM slår rekord med 134 företag.

SOF flyttas från Folkets Park till Campus Valla.

Projektledaren för LinTeks Klimatvecka lyfts in i kansliet – därmed har alla utskott sin ordförande i LinTeks Kansli.

2012

BEAT genomfördes för första gången.

LARM slår fjolårets rekord med sina 154 utställare, en iPhone- och Androidapplikation ersätter LARM-katalogen samt ett 1000 m2 tält byggs på blå havet för ytterligare mässyta.

FuM beslutade att inte arrangera BEAT 2014

C-programmet läggs ner, istället startar ett nytt civilingenjörs program i mjukvaruteknik med första antagning 2013.

LinTeks kansli byter namn till LinTeks kårledning.

2013

Beslutas att LinTeks klimatvecka ska göras av näringslivsutskottet från och med 2014.

C-sektionen program samt medlemmar flyttas över till D-sektionen.

Organisationsutredning ”Ett LinTek för framtiden” presenteras och två externa ledamöter väljs in i styrelsen för första gången.

Norrköping utses av SFS till årets studentstad.

Samarbetsavtal ingås med sektionerna som tidigare inte skrivit på avtal om fördjupat samarbete.

Lisam lanseras.

Projektledare för kårstugan tillsätts.

2014

C- sektionen läggs ner.

Kårfullmäktige tar beslut om att LinTek ska köpa in en kårstuga.

Kårstyrelsen väljer för första gången in kårledningen.

I princip helt nya styrdokument införs.

Kandidatutbildningen till flygledare läggs ner.

2015

SOF startar upp ett dagsområde.

Universitetsstyrelsen beslutar om Studenthus Valla.

LiU får en ny grafisk profil, samt behåller sigillet till högtidliga tillfällen, tankarna påminner om LinTeks några år tidigare.

2016

Linköping utses till Årets studentstad 16/17.

LinTek firar sitt 45års jubileum.

Alla masterprogram representeras av sektioner.

2017

SOF-området anordnas för första gången vid Blå Havet.

2018

FuM tog beslut att avsätta pengar för att renovera Campusstugan, men när renoveringen drog igång visade det sig att Campusstugan var rutten och hyresavtalet revs.

FuM tog beslut att införa flerårigt medlemskap.

Helterminsscheman infördes för första gången.

2019

Studenthuset öppnade med 1000 nya studieplatser.

2020

LinTek köpte en kårstuga som ligger mellan Linköping och Norrköping.

Covid-19 medförde diverse utmaningar och hela LinTeks verksamhet distansfördes under större delen av våren och senare delen av hösten.