Valberedningen

Att vara med i LinTeks valberedning innebär att du jobbar i ett team där ni tillsammans tar fram lämpliga kandidater till de förtroendevalda posterna inom LinTeks organisation. Som valberedare bär du en stor och central roll. Det är ett engagemang som ger dig chansen att påverka, som ger dig insyn i kårens verksamhet och som ger dig goda erfarenheter av intervjuteknik, kravprofilering och att sätta samman lämpliga grupper. Valberedningen är i kontakt med många av LinTeks olika organisatoriska delar under årets gång. Detta  innebär att du får träffa en drös med engagerade människor och knyta nya sektionsöverskridande kontakter´och vänskapsband!

Valberedningens främsta uppgift är att ge namnförslag på kandidater till:

  • Kårstyrelsen
  • Kårledningen
  • Valnämnden
  • Besvärsnämnden

Valberedningen står neutrala inför kårfullmäktige och kårstyrelsen.

Kontakta oss på valberedningen@lintek.liu.se