Gyllene moroten

LinTeks utmärkelse till pedagoger

Varje år delas LinTeks ärofyllda pedagogiska pris ut – Gyllene Moroten. Priset är instiftat för att främja nytänkande och god pedagogik kring utbildningarna vid LiTH. Varje sektion får själv nominera sin kandidat och sedan väljs en vinnare av en jury bestående av 3-5 personer. En vinnare av Gyllene Moroten skall ha ett enastående engagemang i utbildningsverksamheten och visat sig vara en god pedagog. En god pedagog bedriver en medryckande, rättvis, könsmedveten och relevant undervisning.

Årets nomineringar är:

Anders Nilsson – D-sektionen, Cory Robinson – GDK-sektionen, Björn Runow – I-sektionen, Magnus Berggren – Ling-sektionen, Ingemar Eliasson – Logistik sektionen, Mikael Axin – M-sektionen, Anna Lombardi – MT-sektionen, Peter Holgersson – N-sektionen, Joakim Arnlind – TBi-sektionen, Daniel Karlsson – Y-sektionen, Claes Algström – ED-sektionen

Vinnare 2019

Anna Lombardi, ITN

Nomineringen löd:
Vinnaren av Gyllene moroten 2019 är Anna Lombardi, examinator i TNG028, TNG022 och TNM085. I dessa kurser har Anna använt sin tid på ett sådant sätt som gör att varje student känner att de kan få den hjälp de behöver för att verkligen förstå de olika ämnen Anna undervisar i. I de studentintervjuer som juryn har genomfört har det gång på gång framförts att Anna använder Lisam för att hjälpa studenterna i deras lärande. Juryn tyckte att det i en tid som nu, då många känner sig besvikna över de digitala medel som finns att använda, bör premieras att använda de verktyg som finns på ett lärstödjande sätt. Utöver detta valde juryn att utse Anna Lombardi som vinnare av Gyllene moroten 2019 eftersom både nomineringstext och studentintervjuer har gett Anna högsta betyg inom engagemang, pedagogisk skicklighet och pedagogiska metoder.

Tidigare vinnare

2018 Marco Kuhlmann, IDA

2017 Fredrik Stahre, IEI

2016 Karin Ström Lehander, IKK

2015 Michael Josefsson, ISY

2014 Peter Münger, IFM

2013 Lars Alexandersson, MAI

2012 Ingrid Andersson, IEI

2011 Svante Gunnarsson, ISY

2010 Mikael Langer, MAI

2009 Thomas Schön, ISY

2008 Jonas Eriksson, ISY

2007 Thomas Karlsson, MAI

2006 Sixten Nilsson, ITN

2005 Martin Rudberg, ITN

2004 Michael Hörnquist, ITN

2003 Ulla Ouchterlony, MAI

2002 Ingmar Stridh, ITN

2001 Håkan Wettergren, IKP

2000 Fredrik Stahre, EKI

1999 Gunilla Niklasson, IFM/Kemi

1998 Göran Forsling, MAI

1997 Roland Ribberfors, IFM

1996 Eva Enqvist, MAI

1995 Tomas Svensson, ISY

1994 Helen Dannetun, IFM

1993 Sabrina Eklund, Tema T

1992 Johan Boye, IDA

1991 Lars Engström, IFM

1990 Brian Edgar, MAI