Studeranderepresentanter

Vill du få ett större perspektiv på din utbildning? Tala för dina medstudenter? Träffa nya kontakter?

Sök studeranderepresentant!

Bli studeranderepresentant för LinTek! Komplett med utbildning, diskussionsluncher och kontinuerliga uppdateringar om vad som är på gång på LiU!

Vill du få ett större perspektiv på din utbildning och universitetet? Tala för dina medstudenter? Träffa nya kontakter?

Bli studeranderepresentant via LinTek!

Vad innebär det?

Som representant ska du:

 • gå på möten i den grupp du är representant i
 • tala för alla studenter och lyfta studentperspektivet i olika frågor
 • rapportera till LinTek om vad som händer i grupperna

Som representant får du:

 • en utbildning om universitetet och ditt uppdrag varje termin
 • kontinuerliga updates om vad som händer i de andra grupperna och på universitetet
 • kontakt med andra representanter via mail, diskussionsluncher eller andra event
 • gå på sittningen Kåraktivas som tack för ditt engagemang

Två olika sorters platser?

I en grupp på universitetet kan man antingen sitta som ordinarie eller suppleant. Ordinarie platser innebär att du har närvaroplikt och rätt att rösta på alla möten. Suppleant innebär att du har närvarorätt på de flesta av gruppens möten och endast rösträtt när den ordinarie platsen inte kan närvara.

För att se lediga platser klicka här!
För att söka 
klicka här

__________________________________________________________________________

Inflytande på LiU

Studeranderepresentationen är LinTeks främsta medel för att utöva inflytande i specifika frågor på LiU. Den berör allt från arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor till IT och utlandsstudier. Som studeranderepresentant företräder man i första hand alltid LinTek men samtliga studeranderepresentanter utvecklar i samråd med LinTeks utbildningsansvariga en agenda specifikt för det råd eller grupp hen sitter i.

Läs mer om vilka grupper LinTek och våra representanter sitter i här

Studenter ska vara representerade när beslut tas

Enligt högskolelagen har studenter rätt att ”vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation”. Denna rättighet tillvaratar LinTek genom ett nätverk på över 200 platser utspridda i olika beslutsfattande organ på universitetet.

Det fungerar!

LinTek har ett mycket väl etablerat samarbete med Universitetet och studenternas åsikter tas på väldigt stort allvar. Till exempel så var LinTeks studeranderepresentanter med på varje nivå under beredning och beslutande gällande LiTHs nya terminstider och hade en extremt tung röst i frågan.

Veta mer och/eller kontakta studeranderepresentant

Det finns många olika forum att söka till. Vill du veta mer om något forum eller ta kontakt med någon i en grupp så kan du maila uas@lintek.liu.se.

 

PLATSER

I vilka grupper är du som student representerad?

LinTek ansvarar för över 200 platser i olika grupper på universitetet! Att lista alla skulle ta en evighet men nedan kan du läsa lite mer om ett urval!

Nedan listas och beskrivs platser under rubrikerna

 • Institutioner
 • Programnämnder
 • Universitet och fakultet
 • Övriga grupper

Institutioner

På LiU bedriver institutionerna utbildnings- och forskningsarbete. LiU skiljer sig från de flesta andra universitet och högskolor genom att ha storinstitutioner där många ämnen är samlade för att underlätta kontakter över gränserna.
I dag finns det 14 storinstitutioner vid Linköpings universitet varav 7 tillhör den tekniska fakulteten. På dessa sju institutioner har LinTek platser i såväl styrelser som studentsamverkansgrupper.

 • I en institutionsstyrelse är man som representant bland annat med och beslutar om institutionens budget samt anställningar vid densamma. Det är även möjligt att driva frågor för att få institutionen att se till studenternas behov.
 • I samverkansgrupperna(SSG)/grundutbildningsråden(GU) ska information, diskussion och dialog ske kring frågor avseende utveckling och förändring av verksamheten samt förändringar av arbets- eller anställningsvillkor för anställda, arbetsmiljö och lika villkor för medarbetare. När det gäller studenters medverkan berör det frågor som arbetsmiljö, lika villkor och miljö. Arbetet i samverkansgrupperna präglas av en helhetssyn där personalpolitik, arbetsmiljö, lika villkor och miljö ska integreras i verksamhetsfrågorna. Antalet möten ligger mellan ca 2-6 per termin.
Institutionen för datavetenskap (IDA) styrelse + ssg
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) styrelse + gu
Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) styrelse + ssg + lika villkorsgrupp
Institutionen för medicinsk teknik (IMT) styrelse + ssg
Institutionen för systemteknik (ISY) styrelse + ssg
Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) styrelse + gu
Matematiska institutionen (MAI) styrelse + ssg

 

Programnämnder

På LiU är det programnämnderna som bestämmer om alla utbildningsprogram på grundnivå. Här sitter åtminstone så många studeranderepresentanter som det finns program inom nämnden.

Platserna är delegerade till sektionerna att tillsätta. Det är vanligt att utvärderare på sektionerna har företräde till platserna och placeras automatiskt. Om du vill representera i nämnderna behöver du alltså söka dig till sektionen och inte LinTek. I varje nämnd sitter också en representant från LinTeks heltidare.

Programnämnden för Data- och Medieteknik (DM-nämnden)
Programnämnden för Industriell ekonomi och Logistik (IL-nämnden)
Programnämnden för Elektroteknik, Fysik och Matematik (EF-nämnden)
Programnämnden för Maskinteknik och Design (MD-nämnden)
Programnämnden för Kemi, Biologi och Bioteknik (KB-nämnden)

Grupper på universitets- och fakultetsnivå

Det här är grupper som kräver lite mer. Här sitter delar av kårledningen och studenter/doktorander som har tidigare erfarenheter av att representera studenterna.

Universitetsstyrelsen
LiTH-styrelsen
LiUs forskningsråd
Forum för forskning och forskarutbildning
Forskarutbildningsnämnden
Studentråd
Anställningsnämnden
Ledningsgruppen för utbildning (LGU)

Övriga grupper

På Universitetet finns en mängd grupper utöver de som har nämnts ovan. Grupperna startas upp och läggs ner om vartannat och varar i allt från 6 månader till 10 år! Om du vill veta mer om vilka grupper som finns just nu kan du kolla upp lediga platser sidan, klicka här!