Aktuellt

Terminsuppdatering från LinTek HT20

LinTek är alla teknologers egen kår och fungerar som en intresseorganisation för att driva studenters åsikter. Vi finns för att du som student ska kunna vända dig till någon som har makt att påverka om du stöter på problem med universitetet eller andra aktörer.

Under terminen har mycket hänt inom LinTek och en stor del av vårt arbete har såklart kretsat kring hur studenter ska kunna fortsätta sina studier och sitt liv som student under en pandemi. Vi har tillsammans med sektionerna genomfört en mottagning under väldigt speciella förutsättningar och måste ständigt lyfta studentperspektivet till universitetet när frågor om utbildning, examinering och det studiesociala kommer upp. 

Här har vi listat några av de intressantaste sakerna som LinTek jobbat med under terminen:

 • Återvinning och källsortering
  LinTek jobbar för att sektioner och studentföreningar ska få bättre möjligheter att återvinna efter event på campus. Samtal med LiU har pågått i några år och uppskattningsvis ska det vara löst inom en snar framtid
 • Digital kurslitteratur
  Den LinTek-ägda bokhandeln BokAB har lanserat digital kurslitteratur som ska vara billigare och bättre för miljön än de vanliga kursböckerna.
 • Gruppkontrakt innan kandidatarbeten
  LinTek har sedan 2018 jobbat för att gruppkontrakt ska användas på grundutbildningarna innan kandidatarbetet i trean. Det är nu i implementeringsstadiet och görs på lite olika sätt i olika nämnder men är i rullning.
 • Medlemsförmåner
  En ny medlemsförmån för LinTek medlemmar togs fram för den här terminen vilket är ett rabatthäfte till diverse restauranger och affärer i Linköping/Norrköping. Det kommer komma ett nytt rabatthäfte för varje termin. 
 • Digitalt LARM
  För att hålla rekommendationerna från FHM men ändå ge studenter möjlighet att få kontakt med företag och organisationer kommer LARM i år att hållas på en virtuell plattform. LARM2021 hålls den 9 februari.
 • Söndagstentor och tentamensregelverk
  LinTek försöker få universitetet att inte fortsätta ha söndagstentor som tyvärr blivit en lösning under pandemin. LiU har uppdaterat sitt tentamensregelverk med förbud till efteranmälning vilket LinTek vill hitta en annan lösning på.
 • Enkät om medlemskap i LinTek
  LinTek undersöker just nu vårt medlemskap och behöver din hjälp! Svara på enkäten om medlemskap (5 min) och var med i utlottning av fina priser samt hjälp LinTeks arbete framåt. Enkäten är både för dig som är och dig som inte är medlem. Svara på enkäten här

LinTek arbetar såklart med många andra områden och vi jobbar kontinuerligt med fall från studenter både inom utbildning och studiesociala ärenden. Om du behöver hjälp och stöd finns LinTek för att driva ditt fall. Kontakta oss gärna!

Bli också gärna medlem i kåren för att ge studenternas åsikter en starkare röst.