Aktuellt

Punkter LinTek kommer driva VT21

LinTek driver en massa frågor och projekt hela tiden men på ämnet Studentpåverkan har vi tagit fram några punkter som kommer ha extra fokus just den här våren.

Rapportsystem för studenter och medarbetare
En gång per termin har representanter från kårerna möjlighet att träffa LiU:s högsta ledning. Under höstens möte lyfte LinTek en fråga om att kåren vill att LiU ska införa ett gemensamt rapporteringssystem för medarbetare och studenter där man ska kunna rapportera in trakasserier eller andra händelser för att lättare kunna få in uppgifter om bland annat toxiska miljöer och även kunna föra statistik. Idén togs emot väldigt bra och är något som universitetsledningen tycker är viktigt samt ska arbetas vidare med under våren.
Student- och doktorandundersökning
Studentundersökningen och doktorandundersökningen är omfattande undersökningar som LiU brukar skicka ut till studenterna var tredje år. Senaste undersökningen skickades ut våren 2017 och på grund av dålig svarsfrekvens valde LiU att lägga studentundersökningen på is för att försöka förbättra upplägget så man kan få upp svarsfrekvensen igen. Studentundersökningen skulle sedan genomföras igen våren 2020, men på grund av Covid-19 beslutade man att skjuta på den till våren 2021 istället. Under hösten 2020 behövde fokus återigen läggas på Covid-19 vilket gjorde att LiU tog ett beslut att inte genomföra undersökningen utan skjuta fram den till våren 2022. LinTek tycker inte det är okej att fortsätta skjuta upp undersökningarna och ett av våra fokusområden under våren kommer därför vara att fortsätta driva denna fråga.
Hybridläget och Covid-19
Höstterminen har i stort präglats av Covid-19 och då pandemin tyvärr inte är över fortsätter hybridläget och Covid-19 vara en fokuspunkt för LinTek under våren. LinTeks kårledning fortsätter att representera välmåendet hos studenterna samt säkerhetsställer kvaliteten och säkerheten i utbildningarna gentemot universitetets beslut. Tidigt under hösten efterfrågade kårerna gemensamt en form av utvärdering för att få bättre data på hur studenterna mår och hur studierna fungerar. Detta resulterade i den temperaturmätare som skickats ut till studenterna tidigt under våren. Kårerna fick även här igenom att några frågor angående hybridläget skulle adderas till EvaLiUate-enkäterna som skickas ut efter avslutad kurs.