Kårfullmäktige

Rösta i FuM-valet

Se hit alla studenter!

Vi i valnämnden vill härmed informera dig om att du från och med 3/4 kan kandidera till Kårfullmäktige (FuM) i LinTek. Du kan även nominera någon du tror skulle uppskatta att sitta med i kårfullmäktige.

Kårfullmäktige (FuM) består av 27 ledamöter och är LinTeks högst beslutande organ. Man sitter på ett års mandat som invald av LinTeks medlemmar.

Som ledamot får du:
Chansen att vara med och bestämma om LinTeks verksamhet genom att exempelvis besluta om budgetar, mottagningspolicyn och välja in kommande Kårstyrelse och Presidium (Kårordförande och vice Kårordförande) under ett års mandat
Vara kåraktiv och delta på en tacksittning varje termin och andra evenemang under året tillsammans med andra kåraktiva
En hoodie
En varm måltid till varje möte du närvara på
En djupare insikt i hur LinTek styrs och fungerar

Som ledamot förväntas du:
Delta på mötena (ungefär ett i månaden under terminen (ca 3h))
Bidra med dina perspektiv och åsikter i diskussioner och beslut
Du kandiderar eller nominerar via denna länk: https://val.lintek.liu.se

Perioden då du kan kandidera och nominera är 3 – 16 April.

Själva valet till kårfullmäktige äger rum den 21 – 24 April.

Vill du veta mer om vad kårfullmäktige gör och hur det är att sitta med i fullmäktige? Kika gärna på följande länk: https://lintek.liu.se/organisationen/karfullmaktige