Kårfullmäktige

Resultat LinTeks kårfullmäktigeval 2024

Namn: Mandat:
Daniel Söderström Ja
Elvira Eke Ja
Esther Ädelrot Ja
Axel Sjöbeck Ja
Henrik Sandberg Ja
David Feuk Ja
Lovisa Farman Ja
David Rindsjö Smith Ja
Felicia Skarfors Ja
Ronja Brånn Ja
Lisa Carlsson Ja
Kristian Houe Gustafsson Ja
Karl Johansen Ja
August Ek Ja
Linus Edvardsson Ja
Martin Nilsson Ja
Nadja Ydehall Ja
Samuel Jakobsson Ja
Vilmer Berglund Ja
Karolina Rönnbäck Ja
Jesper Larsson Ja
Elin Wieslander Ja
Malte Eveborn Ja
Smilla Andersson Ja
Julia Stenvall Ja

 

Röstsammanräkningen skedde i enlighet med Stadga §5.12:
Röstsammanräkning är offentlig och skall företagas inom valkretsen under kontroll av minst tre (3) av valnämnden utsedda röstberättigade vilka själva ej kandiderat i valet. Röstsammanräkningen skall vara avslutad inom tjugofyra timmar efter valförrättningens avslutande.

Ett fullständigt röstprotokoll med röstantal kan fås från presidiet. Presidiet kontaktas genom presidiet@lintek.liu.se.