Kårfullmäktige

Resultat Fullmäktigeval 2023

Resultat LinTeks fullmäktigeval 2023
Totalt antal röster: 184

Namn – Antal röster – Mandat

Joline Hellström 66 Ja

Hanna Röstin 60 Ja

Gunnar Wickbom 31 Ja

Farhad Tregulov 14 Ja

August Ek 13 Ja

Blankröster
0

Ogiltiga röster
0

Totalt
184

Röstsammanräkningen skedde i enlighet med Stadga §5.11:
“11. Röstsammanräkning
Röstsammanräkning är offentlig och skall företagas inom valkretsen under kontroll av
minst tre (3) av valnämnden utsedda röstberättigade vilka själva ej kandiderat i valet.
Röstsammanräkningen skall vara avslutad inom tjugofyra timmar efter valförrättningens
avslutande.”