Studentundersökningen

Studentundersökningen är en enkätundersökning som startades av LiU på initativ av kårerna år 2008. Enkäten innehåller frågor om utbildning, lika villkor för alla studenter, studentinflytande och service, men också om praktiska saker som studieplatser och studentkök. Studentundersökningen har tidigare genomförts 2008, 2010, 2012, 2015 och 2017.

Studentundersökningen har varit under revision sedan 2017 och nästa upplaga är planerad till våren 2022.

Senaste studentundersökningen

Som sagt är senaste studentundersökningen på LiU är gjord 2017. Du kan hittar rapporter på Studentundersökningen 2017 HÄR.

Den senaste studentundersökningen visade att LiU:s studenter är stolta över universitet, rekommenderar sin utbildning till andra och är nöjd med livet som student. Däremot har negativ stress och psykisk ohälsa har ökat.