Studentundersökning

Den senaste studentundersökningen på LiU är gjord 2017.

http://www.student.liu.se/studentundersokning/rapporter?l=sv