Bli kåraktiv

FYLLNADSREKRYTERING

Vill du vara med och bibehålla det bästa studentlivet i Sverige?

Det finns poster i både Kårstyrelsen och Kårledningen!

Kårstyrelsen

  • Kårordförande (Heltidsjobb, arvoderad)
  • Vice Kårordförande (Heltidsjobb, arvoderad)
  • Kårstyrelseledamot (Deltidsengagemang utanför studier)

SÖK ELLER NOMINERA TILL KÅRSTYRELSEN!

Kårledningen

  • Centralt Arbetsmiljöombud för Studenter (Heltidsjobb, arvoderad)
  • Näringslivsansvarig (Heltidsjobb, arvoderad)
  • Chefredaktör Lithanian (Deltidsengagemang utanför studier)
  • Projektledare Kårstugan (Deltidsengagemang utanför studier)
  • Orförande Mattehjälpen (Deltidsengagemang utanför studier)

SÖK ELLER NOMINERA TILL KÅRLEDNINGEN!