Påverka

Vi vill ha dina åsikter

Som studentkår är det vår uppgift att driva de frågor som ni tycker är viktiga men för att kunna göra det behöver veta vad det är som ni tycker är viktigt. Vi har därför sammanställt en enkät rörande vårt åsiktsprogram som vi vill uppmana er till att fylla i. Enkäten hittar ni här. 

Enkäten är en del i att revidera LinTeks åsiktsprogram och syftar till att se hur väl åsiktsprogrammet representerar de teknologer vi representerar, ta därför gärna 10 minuter till att fylla i enkäten.


As a Student Union, our opinion is to pursue issues that the technology and science students find important. In order to do so, we need to know what your opinion is in different matters. We therefore ask you to fill out this form which is based on LinTeks Document of Opinions.