Påverkansdagarna

Vad vill du förändra?

Har du tankar om hur LinTek skulle kunna arbeta för att förbättra din tid på universitetet? Vill du till exempel ha fler avgångar med campusbussen? Eller kanske mer företagsanknytning i din utbildning? Vad vill du att LinTek ska fokusera på?

LinTek Påverkansdagarna, ett event med fokus på just påverkansarbete. LinTek kommer att stå i Norrköping och Linköping för att ta emot just dina synpunkter – och du kan få en kaffe för det!