Lediga platser inför 21/22

Är du intresserad av någon av dessa platser? Kontakta uas@lintek.liu.se eller klicka här!

Beskrivning av grupperna hittar du här.

Just nu söker LinTek efter studeranderepresentanter som vill sitta med i institutionsstyrelser men det finns även andra platser som lediga, om du inte är säker på vart du skulle passa in så tveka inte att kontakta utbildningsansvariga på uas@lintek.liu.se så hjälper vi gärna till! Kom ihåg att det är ofta först till kvarn som gäller så om du är intresserad tveka inte att skicka in en ansökan!

Lediga studeranderepresentant platser:

Centrum för människa teknik samhälle (CMTS) – Ordinarie
Campushallens Stiftelse – Ordinarie
IDA – Institutionsstyrelsen – Suppleant
IEI – Institutionsstyrelsen – Suppleant
IFM – Institutionsstyrelsen – Ordinarie
IFM – Institutionsstyrelsen – Suppleant
IMT – Institutionsstyrelsen – Ordinarie
IMT – Institutionsstyrelsen – Supplant
ISY – Institutionsstyrelsen – Ordinarie
ISY – Institutionsstyrelsen – Suppleant
ITN – Institutionsstyrelsen – Ordinarie
ITN – Institutionsstyrelsen – Suppleant
MAI – Institutionsstyrelsen – Suppleant

Lediga doktorandplatser:

Forskarutbildningsnämnden (FUN) – Ordinarie
Forskarutbildningsnämnden (FUN) – Suppleant
Centrala Anställningsnämnden – Ordinarie
LITH-styrelsen – Suppleant
IEI – Institutionsstyrelsen – Ordinarie
IEI – Institutionsstyrelsen – Suppleant
IFM – Institutionsstyrelsen – Suppleant
ISY – Institutionsstyrelsen – Suppleant
ITN – Institutionsstyrelsen – Ordinarie
ITN – Institutionsstyrelsen – Suppleant
MAI – Institutionsstyrelsen – Suppleant

Utbildningsbevakning:

Målet för utbildningsbevakningen:

  • att den undervisande personalen är kompetent
  • att alla kurser är relevanta
  • att utbildningarna utvecklas för att möta en omvärld i förändring

Bästa möjliga utbildning

LinTeks utbildningsansvariga tillsammans med sektionernas studienämndsordförande är grundbulten i arbetet med att förbättra våra utbildningar. Gemensamt utvecklas och förbättras samtliga utbildningar genom ett aktivt arbete i programnämnderna. LinTeks utbildningsansvariga ansvarar för studeranderepresentationen i de organ där tidsåtgången gör det omöjligt att samtidigt studera.

Kvalitetsarbetet på LiTH och LiU håller en hög klass och mycket av det är tack vare det arbete som LinTek och sektionerna lägger ned på utbildnings- och studiebevakning. Inom utbildningsbevakningen övervakas allt från vilka personer som skall anställas på tekniska högskolan till vilka kurser som skall finnas på ett visst program.

Utbildningsspecifikt

De olika programmen på LiTH delas in i olika grupper, så kallade programnämnder. I respektive programnämnd sitter både en utbildningsansvarig och de berörda studienämndsordförandena med och övervakar studenternas intressen samt driver egna frågor. Studienämndsordförandena är dessutom en del i det operativa arbetet i varje programnämnd genom programplanegrupper (PPG) där programnämndernas frågor förbereds. I programplanegrupperna behandlas bland annat kursplaner, förslag till nya kurser och förändringar i programplanerna. Läs mer om programnämnderna här.

Övergripande

Den övergripande delen av utbildningsbevakningen sköts av LinTeks genom ett stort antal organ där några exempel är:

  • Ledningsgruppen för utbildning (LGU) – Förbereder frågor för de flesta beslutande organen inom grundutbildning.
  • LiTH-styrelsen – Fattar alla beslut som rör grundutbildning på LiTH
  • Anställningsnämnden (AN) – Behandlar bland annat anställning av nya lärare och professorer, samt befordran av anställda.