Aktuellt

Studieplatser i helgen

LinTek har löst fler studieplatser till helgen!

Vår Studiesocialt ansvariga Maria har nu jobbat på att försöka lösa hela situationen med bristande studieplatser pga att LiU har hyrt ut lokaler i C-huset till LinCon mitt i Tenta-P.

Vår akuta lösning är att vi har pratat med IEI och de kommer hålla alla dessa salar öppet från torsdag-söndag:
A23, A24, A25
A34, A35, A36, A37, A38
A300, A301, A302, A303
Salarna kommer vara öppna från 08.00-18.00
Detta ger ungefär 600 studieplatser.

Hoppas detta hjälper något under Tenta-P, och var gärna öppna med att dela salarna med varandra så att så många som möjligt får studieplatser i helgen!

Lycka till med tentaplugget!!
Kramar från LinTeks Kårledning


LinTek has arranged more places for studying this weekend!

C-building is booked from Thursday to Sunday this week and since many of you have exams period now, its difficult to find a place to study.

Head of student welfare at LinTek has fixed so all these classrooms will be open from 8.00-18.00 this thursday to sunday in the A-building.
A23, A24, A25
A34, A35, A36, A37, A38
A300, A301, A302, A303

Please be open to share the classrooms with each other so everyone can get seats.

Good luck with your exams!