Uncategorized

Studentpåverkansfokus HT21

LinTek driver väldigt många frågor och projekt men varje termin ger vårt kårfullmäktige (FuM) uppdrag om några punkter som kåren ska fokusera på extra under terminen. Här är punkterna som LinTek kommer driva extra under höstterminen 2021.

Återgång till campus

Vid höstterminens start har pandeminivån sänkts från 4 till 2 av LiU och planeringsförutsättningarna fastslår att fler sänkningar förhoppningsvis kan genomföras under höstterminens gång. Det finns inga garantier men LinTek kommer under hösten arbeta för att återgången till campusundervisning sker på ett så bra sätt som möjligt samt att teknologerna får en bra utbildning och känner sig trygga att vistas på campus när tillfälle erbjuds. LinTek kommer även arbeta för att sektions- och föreningslivet ska kunna komma igång igen i en ökad fysisk kontext.

Doktorandombud

LinTek har länge, tillsammans med StuFF och Consensus, jobbat för att det ska tillsättas ett ombud för alla doktorander som kan hjälpa till med lite olika ärenden. I dagsläget finns många stödresurser för doktorander, men i vissa situationer är det svårt att veta vilken resurs som passar, särskilt när det handlar om konflikter med någon av handledarna.

Arbetet har gått långsamt de senaste åren, men under vårterminen 2021 hade kårerna och doktorandsektionernas ordföranden flera möten med bland annat Margareta Bachrack Lindström, prorektor för forskning. Det verkar nu finnas en gemensam vilja att införa doktorandombud, och kårerna kommer tillsammans med doktorandsektionerna att driva frågan vidare under höstterminen 2021.

Terminstider

Under våren 2021 kom universitetet med ett förslag om nya terminstider där det bland annat fanns med att omtentaperioderna mitt i terminerna skulle tas bort. Den huvudsakliga anledningen till detta förslag var ett försök att förbättra genomströmningen av studenter och göra det enklare för studenter att fokusera på den ordinarie tentan i kurserna. Detta skulle även göra så att läsperioderna förlängs vilket fakulteten anser skulle minska stressen både hos
studenter och examinatorer.

Det hade dock inte gjorts någon grundlig undersökning om vad detta förslag skulle innebära, och därför fattades inget beslut under våren. Saker som inte hade undersökts var bland annat om liknande ändringar på andra universitet har gett de önskvärda resultaten, huruvida de längre läsperioderna skulle ge en märkbar effekt och om omkastningen av tentaperioderna VT20 gav någon effekt. Den sistnämnda påverkar förmodligen inte direkt detta förslag om terminstider, men den extra självstudietiden inför ordinarie tentor kan komma att påverkas.

Universitetet har uttryckt att de fortfarande tror på denna lösning och frågan kommer att undersökas under hösten. LinTek kommer därför vara delaktig i denna process och driva på att utredningen görs grundligt.

Öppna kursrum i Lisam

På studentledningsrådet under vårterminen 2020 lyftes frågan om att göra Lisams kursrum tillgängliga för alla studenter. Anledningen är att det skulle underlätta för studenterna vid kursval och oavklarade kurser, och ge lärarna möjlighet att ta inspiration från varandra på ett lättare sätt. Eftersom det fortfarande inte finns någon plan på att öppna kursrummen planerar LinTek att lyfta frågan igen.