Aktuellt

Sök till Kårledning och Kårstyrelse 21/22

Vill du se förändring och hjälpa andra studenter? Har du ideér du vill förverkliga? Vill du engagera dig i något som kan göra skillnad både kortsiktigt och långsiktigt? Då kan en plats i Kårledningen eller Kårstyrelsen passa dig! 

LinTek är alla teknologers studentkår vid LiU och vi jobbar med alltifrån studieplatser och mottagning till LARM och tentamensformalia. Som aktiv i LinTek jobbar du för att allas studietid ska bli så bra som möjligt och är med och driver de förändringar studenter vill se. 

Att vara en del av Kårledningen innebär att du förutom att utföra ditt postspecifika uppdrag är med i en ledningsgrupp som jobbar i ett tight team och driver frågor som rör utbildning, gemenskap och framtid. I Kårstyrelsen arbetar du mestadels strategiskt och har kontakt med många olika grupper inom organisationen. 

Inom LinTeks organisation kan man arbeta som heltidsarvoderad eller ideellt engagerad på deltid. Just nu söker vi följande poster: 

 • Kårordförande (heltid)
 • Vice Kårordförande (heltid)
 • Utbildningsansvarig (heltid)
 • Näringslivsansvarig (heltid)
 • Studiesocialt ansvarig (heltid)
 • Projektledare LARM (heltid)

 

 • Kårstyrelseordförande (deltid)
 • Ledamot i kårstyrelsen (deltid)
 • Projektledare Kårstugan (deltid)
 • IT-ansvarig (deltid)
 • Chefredaktör Lithanian (deltid)

 

Mer information om Kårledningen, Kårstyrelsen, och de specifika posterna hittar du här:
https://lintek.liu.se/organisationen/karstyrelse-och-karledning/ eller https://lintek.liu.se/tillgangliga-poster/

Ansök eller nominera här:
https://forms.gle/51Nx3qPvVDstJynTA
Sista ansökningsdagen är söndag 21 februari.

Håll även utkik på Facebook och Instagram där vi löpande kommer presentera de olika posterna!

 

—English— 

 

Do you want to make a change and help other students? Are you a person full of ideas? Do you want to get involved in something that can make a difference both in the short and long term? Then maybe you’re the one that should be a part of the next Board of the Student Union and Student Union Management Team!

LinTek is the student union for tech-students and we work with a broad range of areas to evolve and improve the university and everything surrounding it. Being part of the Student Union Management Team means that in addition to carrying out your post-specific assignment, you work in a tight team that pursues issues related to education, community and future. In the Board of the Student Union you work strategically and have contact with many different groups within the organization.

Within LinTek’s organization, you can work full-time or part-time. We are currently looking for the following people:

 

 • President of the Union (Kårordförande) (full-time)
 • Vice President of the Union (Vice Kårordförande) (full-time)
 • Head of Educational Affairs (Utbildningsansvarig) (full-time)
 • Head of Corporate Relations (Näringslivsansvarig) (full-time)
 • Head of Welfare and Student Support (Studiesocialt Ansvarig) (full-time)
 • Project Manager LARM (Projektledare LARM) (full-time)

 

 • Chairman of the Student Union Board (Ordförande Kårstyrelsen) (part-time)
 • Member of the Student Union Board (Ledamot Kårstyrelsen) (part-time)
 • Project Manager of Kårstugan (Projektledare Kårstugan) (part-time)
 • Head of IT (IT-ansvarig) (part-time)
 • Editor in Chief (Chefredaktör LiTHanian) (part-time)

 

Learn more about the different roles on the links below: 

https://lintek.liu.se/organisationen/karstyrelse-och-karledning/ or https://lintek.liu.se/tillgangliga-poster/

 

Apply and nominate here:

https://forms.gle/51Nx3qPvVDstJynTA 

Last day to apply is Sunday 21 February.

 

Also keep an eye on Facebook and Instagram where we will continuously present the various positions!