Hem /

SÖK KÅRLEDNINGEN

Vi söker just nu studenter till poster inom LinTeks kårledning. Inom kårledningen finns det flertalet poster där man kan engagera sig ideellt både som heltidsarvoderad och på deltid. Gemensamt för alla poster är att du är en del av kårledningen och arbetar i ett tight team av engagerade studenter.

Arbetsbeskrivningar för samtliga poster inom kårledningen hittar du här.
Ansök eller nominera via den här länken. 

Posterna vi söker är:

  • Marknadsföringsansvarig
  • Studiesocialt ansvarig med mottagningsfokus
  • Utbildningsansvarig med universitetsgruppsansvar
  • Mottagningsansvarig i Linköping
  • Mottagningsansvarig i Norrköping
  • München Hobens general
  • Ordförande för Mattehjälpen

 

Marknadsföringsansvarig (MF)

Marknadsföringsansvarig är huvudansvarig för LinTeks informations- och varumärkesarbete och är heltidsarvoderad perioden januari till och med januari. 

I de huvudsakliga ansvarsområdena ingår att, med LinTeks varumärkes- och informationsstrategi som utgångspunkt, hålla samman LinTeks marknadsföring och skapa kontinuitet. Detta inkluderar att kvalitetssäkra, utveckla och internt informera om LinTeks varumärkes- och informationsstrategi samt leda LinTeks Marknadsföringsutskott och Informationsrådet. 

Ytterligare ansvarsområde är att arbeta med att koordinera LinTeks informationsspridning till teknologerna vid tekniska fakulteten. Detta innefattar att ansvara för LinTeks hemsida, att relevant information finns tillgänglig på engelska samt LinTeks närvaro i sociala medier. 

Marknadsföringsansvarig är LinTeks primära kontaktperson i alla frågor som gäller marknadsföring och informationsspridning gentemot enskilda teknologer, kommuner, universitetet, studentföreningar och andra aktörer och ansvarar även för rekrytering av medlemmar och engagerade. 

Om du har frågor angående posten som marknadsföringsansvarig, maila mf@lintek.liu.se

Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar (SAm)

Studiesocialt ansvarig är huvudansvariga för LinTeks studiesociala verksamhet och skall verka för att alla teknologer har en givande studietid. Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar är heltidsarvoderad under perioden januari till och med januari.

Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar, SAm, ska stödja och koordinera mottagningsansvariga. Vidare ansvarar SAm för bedömningar i de frågor där mottagningspolicyn kan anses ha brutits samt LinTeks del i processen att revidera mottagningspolicyn. Vidare är SAm direkt ansvarig för den internationella mottagningen för LinTeks räkning. SAm ansvarar även för kontakten med Studenthälsan gällande planering och genomförande av fadderutbildningen som genomförs varje år. 

Som en del av arbetet med stöd i studentlivet bistår SAm med rådgivning vid arrangemang samt praktiskt stöd vid dessa.

Om du har frågor angående posten som studiesocialt ansvarig, maila sam@lintek.liu.se

Utbildningsansvarig med universitetsgruppsansvar (UAu)

Utbildningsansvarig med universitetsgruppsansvar är huvudansvarig för LinTeks arbete i utbildningsfrågor. Utbildningsansvarig är heltidsarvoderad under perioden januari till och med januari. 

Utbildningsansvarig skall aktivt bedriva påverkansarbete för förbättrad utbildning och högre utbildningskvalitet för samtliga teknologer. UA skall särskilt behandla enskilda teknologers förfrågningar om hjälp i utbildningsrelaterade ärenden. Detta inkluderar representation gentemot universitetet i övergripande utbildningsrelaterade frågor samt ledning av utbildningsrådet.

Utbildningsansvarig fungerar som kontaktperson i utbildningsfrågor gentemot enskilda teknologer, doktorander, kommuner, universitetet, studentföreningar och andra aktörer. 

Om du har frågor angående posten som utbildningsansvarig, maila uau@lintek.liu.se

Mottagningsansvarig i Linköping respektive Norrköping (MA-X)

Mottagningsansvariga, MA, är huvudansvariga för LinTeks arbete med att planera och genomföra LinTeks mottagning. LinTek har två stycken MA, en med ansvar för mottagningen i Linköping och en med ansvar för mottagningen i Norrköping. MA är heltidsarvoderade i augusti.

Mottagningsansvariga är LinTeks primära kontaktpersoner i alla frågor som gäller mottagningen i respektive stad gentemot enskilda teknologer, kommuner, universitetet, festerier, fadderier, övriga studentföreningar och andra aktörer.

Genom att ge stöd åt fadderier, festerier och faddergrupper vid genomförandet av mottagningen fungerar mottagningsansvariga som samordnare av mottagningsarbetet.

Om du har frågor angående posten som mottagningsansvarig, maila mottagning@lintek.liu.se

München Hobens general (MH-general)

München Hobens genera är huvudansvarig för LinTeks arbete med att arrangera München Hoben under mottagningen, till sin hjälp har München Hobens general en kommitté. MH-generalen är heltidsarvoderad i augusti.

München Hobens general har en kommité till sin hjälp vid arrangerandet av München Hoben. Kommittén utses och arbetsleds av generalen och fungerar som en resurs vid planering och genomförande. Arbetsledning av kommittén innebär att fastslå strukturen samt leda kommitténs arbete under projektets gång. 

Om du har frågor angående posten som München Hobens general, maila mh-general@lintek.liu.se 

Ordförande för Mattehjälpen

Ordförande för mattehjälpen är huvudansvarig för LinTeks arbete med att anordna räknestugor och Crash Courses. Till sin hjälp har ordförande för Mattehjälpen ett utskott som denne utser och leder. 

Om du har frågor angående posten som Ordförande för Mattehjälpen, maila mattehjalpen@lintek.liu.se