Aktuellt

SÖK: Kårfullmäktige 19/20

Kandidera eller nominera till LinTeks kårfullmäktige!

I Kårfullmäktige kan du påverka hur kåren arbetar och vad kåren lägger fokus på!

LinTeks kårfullmäktige (FuM) är LinTeks högst beslutande organ och består av 27 stycken invalda ledamöter. En ledamot sitter på ett års mandat och din uppgift är att delta på fullmäktigemötena som hålls en gång varje månad och representera din och dina medstudenters åsikter. FuM är bland annat ansvarig för att tillsätta LinTeks kårstyrelse, fatta beslut om hur LinTeks verksamhet ska bedrivas och framförallt att utforma LinTeks ställningstagande i avgörande frågor.

Du kan kandidera själv eller nominera någon här. Sista dagen att kandidera är söndagen 17 mars och kårfullmäktigevalet kommer att hållas 10-11 april där LinTeks medlemmar röstar in ledamöterna.

Du kan läsa mer om Kårfullmäktiges arbete här.
Har du frågor kring kandidaturen, valet eller kårfullmäktige? Maila till valnamnd@lintek.liu.se


Apply and nominate to LinTek Student Union council!

LinTek’s Student Union council (FuM) is LinTek’s highest decision-making body and consists of 27 elected members. A member holds a one-year mandate and as a member, your task is to attend council meetings. The council meeting are hold once a month and you represent your and your fellow students’ opinions.

FuM is responsible for appointing LinTek’s Student Council, making decisions on how LinTek’s operations should be conducted and, in particular, deciding LinTek’s where LinTek stand in crucial issues.

You can apply yourself or nominate someone else here. The last day to candidate is Sunday 17 March and the election of will be held 10-11 April where LinTek’s members vote in the new members of FuM.

Do you have questions about the candidacy, the election or the student union council? Send an email to valnamnd@lintek.liu.se