Utbildning

Problem med Thinlinc för studenter

Det har varit problem med Thinlinc för många studenter på universitetet. LinTek har varit i kontakt med ansvariga angående detta och IT-avdelningen meddelar att man nu är väl medvetna om problemet och arbetar för att åtgärda detta så fort som möjligt.

Men de uppmanar studenter att fortsätta felanmäla så att de kan fortsätta få information om vad som inte fungerar!

 


There have been problems for many students at the university with using Thinlinc when programming. LinTek has been in contact with the IT-department at LiU and they are aware of the problem and are working on solving it as soon as possible.

They encourage students to continue reporting errors that occur so that they continue to get information about where students are encountering problems.