Uncategorized

Nya LiU-kort

Vi har uppfattat att många tycker att informationen kring de nya LiU-korten är rörig och har varit i kontakt med tentamensservice angående detta. Den informationen som vi har fått är att det nya LiU-kortet (som utfärdats fr.o.m. 1 augusti 2019 och saknar foto) inte gäller som legitimation. De nya korten kommer fortfarande användas för att ta fram ett korrekt AID-nummer, vilket betyder att man fortfarande alltid ska ta med sig sitt LiU-kort. Har man ett nytt kort behöver man alltså komplettera med giltig fotolegitimation.
Vidare gäller att de befintliga LiU-korten (med foto) kan användas för legitimering vid tentamen om de har ett giltigt datumintervall.

I dagsläget kontrolleras det att man som student är anmäld till tentamen och har ett giltigt LiU-kort under inpassning i salen, detta är ett moment som framöver kommer förändras och kontrollen kommer istället gå ut på att kontrollera så att man har med sig giltig legitimation som komplement till sitt LiU-kort.

I övergångsperioden i bytet till de nya korten kommer det bli lite rörigt och vi uppmanar därför till att ta med både LiU-kort och giltig legitimation till tentor framöver. Vi vill dock poängtera att det viktigaste alltid är att ta med giltig legitimation.

Vi hoppas att ni tycker att den här informationen har varit till hjälp och önskar er lycka till på tentorna!


 

We have understood that a lot of students find the information regarding the new LiU-cards confusing. LinTek have therefore been in contact with Tentamensservice about this matter. The information that we have received is that the new LiU-card (issued from August 1st) no longer applies as identifications at exams since it does not have a photo and is not valid as identification at exams. If you have a new card, you need to complement with a valid identification, such as a driving license, passport or other valid identification instead.
The old LiU-cards (with a photo) can be used as identification during examination if they have a valid date range.

Today, the control when entering the examhall is performed to ensure that a student is registered for the examination with scanning the LiU-card. This moment will later on be exchanged and the control will instead be performed so that the student have a valid identification as a complement to their LiU-card.

We would however request that you bring both your LiU-card and a valid identification to the examination from now on!