Uncategorized

Ny information angående tentor från LiU

LiU har nu tagit beslut om att både examination och undervisning på snarast ska ske på distans.

För att undvika smittorisk i samband med tentamen har institutionerna fått möjligheten att frångå ordinarie examinationsform till förmån för digital tentamen på distans, och idag togs beslutet att all tentamen mellan 18/3 och 30/4 i största möjliga mån ska ske på distans.

Kommande läsperiod kommer också att påverkas av virusepidemin, då samma beslut fastställer att all undervisning i VT2 så snart som möjligt ska övergå till distansläge, med undantag för vissa specialmoment

Länk till beslutet och LiU:s egen sida