Aktuellt

LivsLUST

Vill du att din kår och sektion ska fokusera på att arbeta för studenternas psykiska välmående?

Hjälp oss då genom att svara på vår enkät om psykisk hälsa. Du hittar den här.

Enkäten tar ca 10 min att svara på. Ditt svar väldigt viktigt för oss och för att vi ska veta vilket fokus vi ska ha i vårt arbete med studenternas psykiska hälsa.

Det är även en tävling mellan sektioner, den sektion som procentuellt har bäst svarsfrekvens kommer att få något alldeles extra av LinTek!

Enkäten stänger 1 april.